Ajankohtaista SHA:sta

SHA-materiaalipankki löytyy ohesesta LINKISTÄ

 

Joukkueenjohtajan / valmentajan tehtävät ennen tapahtumaa
– pelaajalistapohjan palautus täytettynä hyvissäajoin ennen tapahtumaa

– uusien pelaajien lisääminen MyEerikkilään

– suostumuslomakkeiden toimittaminen uusien pelaajien huoltajille ja allekirjoitettujen lomakkeiden kerääminen pelaajilta

LASKUTUS:
lähtökohtana SHA laskutukselle on, että seura on hakiessaan ( hyväksytty myös toiminnan piiriin ) sitoutunut osallistumaan toimintaan kahden vuoden määräajalla: tämä tarkoittaa käytännössä sitä , että SHA seurantatapahtumista tulee lasku joukkueen osalta 15 pelaajasta ja 3 taustahenkilöstä miniminä, valmennuspäällikkö ja valmentaja koulutuksista tulee lasku yhdestä valmennuspäälliköstä miniminä sekä jokaisen joukkueen yhdestä valmentajasta miniminä.

Tapahtumaan liittyvät lomakkeet löydät Eerikkilän www- sivuilta osoitteesta https://www.eerikkila.fi/valmennuskeskus/sha-jalkapallo/kehittymisen-seurantatapahtumat/

ja lisätietoa lomakkeista alla.

 

SHA pelaajalistapohja = Tähän lomakkeeseen kirjataan tapahtumaan mukaan tulevat pelaajat ja valmennustiimin/ joukkueenjohdon jäsenet aakkosjärjestyksessä. Kaikki lomakkeessa kysytyt tiedot ovat pakollisia. Lomakkeen alaosassa kysytään tapahtumaan osallistuvia valmentajia ja muita valmennustiimin jäseniä. Merkitse tässä kohdassa joukkueen päävalmentaja (vain yksi), jotta osaamme kohdistaa tapahtumassa tehtävät arvioinnit oikeaan valmentajaan.

 

SHA Suostumuslomake = Suostumuslomakkeet uusien pelaajien osalta palautetaan joukkueenjohtajien kokouksessa SHA henkilöstölle. Suostumuslomakkeet tarkistetaan joukkueenjohtajien kokouksessa. Jos suostumuslomake puuttuu joltain pelaajalta, ei pelaaja voi osallistua SHA tapahtuman kehittymisen seurantakokonaisuuksiin ja peleihin.

 

SHA lomake kouluille = Lomaketta voi käyttää kukin pelaaja tarvittavilta osin koulusta haettavan poissaoloanomuksen liitteenä.