Mentoritoiminta 

 

JJK juniorit hallitus on hyväksyi Mentoritoiminnan kokeilun kaudelle 2016 ja edelleen jatkon toiminnalle vuodelle 2017.

Mentorina toimii Markku Kekäläinen

MENTORITOIMINNAN JATKO – toiminta 2017

JJK mentoritoiminta käynnistyy jälleen Keksun johdolla. Seuran toimintaan osallistuva valmentajat on jaettu kolmeen ryhmään, joiden on tavoitteena tavata 4-5 kertaa kauden aikana. Ryhmät sopivat itse omat tapaamisensa.

Ryhmä 1:
Juha Pasoja, Mikko Manninen, Matti Lähitie, Taneli Piirala & Sami Mustalampi

Ryhmä 2:
Mika Etelälahti, Jarkko Jokiranta, Antti Neuvonen, Jarmo Peltonen & Janne Korhonen

Ryhmä 3:
Patrik Färm, Ossi Kaski, Jyrki Saarela, Jani Montonen & Caius Forsberg

Ensimmäinen kaikkien ryhmien yhteinen tapaaminen järjestetään JJK-FC Inter ottelun yhteydessä la 6.5. (osa on tietysti ottelussa töissä, joten tämä koskee muita). Ottelun jälkeen tavoitteena olisi myös järjestää valmentajien saunailta. Tästä lähetämme tarkempaa tietoa myöhemmin, kunhan saamme tilat ym. varmistettua, mutta voisitte laittaa ajankohdan jo kalenteriin.

Lisätietoa mentoritoiminnasta saa Keksulta, keksu.kekalainen@gmail.com.

 

MENTORITOIMINNAN PERUSIDEA – toiminta 2016

Alustus:

JJK:n strategiaan, toiminta-ajatukseen sekä toimintasuunnitelmaan on vahvasti kirjattu mm. määreet: korkea laatutaso, huipputaso, vaatimustaso sekä lisäksi seura luo edellytykset kehittyä pelaajana kansainväliselle tasolle.

Näiden lisäksi seuran strategiassa huomioidaan myös pelaajille eriasteinen mahdollistava toiminta kansallisella kilpailutasolla sekä harrastetoiminta alueellisella tasolla.

JJK-tapa valmentaa, pelata ja harjoitella on kokonaisvaltaista, käsitemaailmaltaan selkeää, yksilökeskeistä ja oppimisen portaisiin perustuvaa.

Tapahtumissa on hyvä ja helppo olla positiivisesti vaativassa ympäristössä, jossa turvallisuus ja onnistumisen mahdollisuus luodaan yhteisellä näkemyksellä ja ymmärryksellä tavoitteista ja tavasta saavuttaa tavoitteet.

Kausi 2016 on Mentoritoiminnan kokeiluvuosi

Mentoritoiminta suunnataan valmentajille, jotka osallistuvat pelaajien valmentamiseen tavoitteena kansainvälinen taso. Toiminnassa eivät ole mm. Tutor-toiminnassa ja harrastetoiminnassa mukana olevat valmentajat.

Toimintaan luodaan kaksi ryhmää, joissa molemmissa on Mentorin lisäksi 5- 6 valmentajaa.

Ryhmä 1 käsittää seuran päävalmentajan, valmennuspäällikön, talenttivalmentajan, A-poikien valmentajan sekä B17 – poikien valmentajan. Päävalmentajalla on oikeus sovittaa oma mukanaolonsa omien aikataulujen mukaisesti.

Ryhmä 1 pohtii hieman enemmän pelin sisältöjä, analyysikeinoja, harjoitteita, joilla korjataan pelin puutteita tai edistetään pelin vahvuuksia sekä pelipaikkakohtaisia harjoitteita sekä pelaajatyyppejä.

Juha Pasoja, Matti Lähitie, Jarkko Jokiranta, Sami Mustalampi ja Mikko Manninen

Ryhmä 2 käsittää seuran testausvalmentajan, B16, C15 ja C14 kilpajoukkueiden valmentajat sekä SHA- joukkueiden -03 ja -04 vastuuvalmentajat.

Mika Etelälahti, Adamos Papantoniu, Antti Neuvonen, Jarmo Peltonen, Janne Korhonen ja Taneli Piirala

Ryhmä 2 pohtii hieman enemmän yksittäisen pelaajan kehitystä ja pärjäämistä pelin eri vaiheissa ja tilanteissa yhdistettynä eccono-metodin joukkuevalmentamiseen.

Ryhmä 3 perustettaneen vuodelle 2017: Caius, xxx, Saarela, Hiltunen, … koskien pienten ikäluokkien valmentajia

Ryhmä 4 perustettaneen vuodelle 2017 fyysisen harjoittelun kehittämiseksi.

 

Toiminta

Molemmille ryhmille pidetään erikseen oma aloitustilaisuus (info) ja ensimmäinen tapaaminen on valmis alkamaan heti infon jälkeen. ( Infoa ei välttämättä tarvitse pitää, jos sen saa hoidettua esim. sähköposteilla ) *

Molemmat ryhmät kokoontuvat kauden aikana 4 kertaa ja yhden istunnon ajaksi on varattu 2 tuntia. Yhteensä istuntoja tulee 4 + 4 ja Mentorille on lisäksi laskettu yksi lisätunti jokaista istuntoa kohden, joka kohdentuu valmisteluun ja tilaisuuden muistiinpanoihin.

Molemmat ryhmät voivat edetä omien tarpeidensa mukaisesti ja mentori toimii alustajana ja keskustelun ohjaajana.

Koska kyseessä on kokeiluvuosi, on myös mahdollista siirtää osa toiminnasta otteluseurantaan ja sen keskustelevaan analysointiin.

* Info on kaikille mukana oleville hoidettu, joten toiminta on valmis alkamaan.

 

Tavoitteita

Mentoritoiminnan tavoite on  antaa valmennustyöhön ehdottomasti enemmän latausta, kuin ”akun” purkautumista. Valmentajien jaksaminen ja innostaminen on yksi keskustelun aihe.

On tärkeää huomioida erilaisten valmentajapersoonien ja hieman erilaisten valmennustapojen toimivuus.

Sellaisia tavoitteita, jotka olisivat keskusteluissa mukana ja joista jäisi pysyvä jälki seuramme kilpailutoimintaan, eli yhtäläisyyksiä jokaiselle joukkueelle, yhtäläisyyksiä jokaiselle pelaajalle ymmärtää merkitykset, niitä voisi olla mm:

– pelaajien osallistuminen ja halu kääntää pelin tilanteita oman joukkueen eduksi – ratkaista otteluita

– pelaajien keskinäinen kommunikointi harjoittelussa ja otteluissa

– miten pelata nopeasti – sen kaikissa muodoissaan – silloin kun nopeutta tarvittaisiin – molempiin suuntiin

– valmentaa pelaajaa sekä pärjäämään ja nauttimaan otteluista – keinot

– otteluun valmistautuminen: henkinen, taktinen, pelaajan oma ymmärrys ja sen kehittäminen ennen ottelua ja ottelun jälkeen ymmärrys, mitä kaikkea ja miksi näin tapahtui

  

Lopuksi

Mentoritoimintaan osallistuvien valmentajien on ymmärrettävä kokeiluvuoden merkitys ja saada aluksi keskeneräisestäkin toiminnasta suuntauksia tulevaisuuden toiminnalle sekä omalla aktiivisuudellaan, uteliaisuudellaan ja keskustelutaidoillaan saada tapahtumista tarvittaessa myös merkityksellistä vaikutusta seuramme valmennuslinjaukseen.  On synnyttävä yhteistä energiaa, joka johtaa joukkueiden tapaan pelata, valmistautua otteluihin, analysoida otteluita ja pelaajien omaan tapaan suhtautua ja kehittää omaa osaamistaan kohti kansainvälistä tasoa.