Nuorten pelaajien seurasiirtojen eettiset suositukset

 

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri
suosittaa kaikkien seurojen ottavan käyttöön alla esitellyt toimintatavat, liittyen nuorten pelaajien siirtymiseen seurasta toiseen.

Jalkapalloseurojen keskinäisiä suhteita koetellaan,
kun pelaajasiirtoja tapahtuu seurojen välillä.
Haluamme kannustaa kaikkia toimijoita vastuulliseen
ja kunnioittavaan toimintaan pelaajasiirtoihin
sekä muuhun toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Ohjeet on syytä viestittää kaikille seuran toimijoille sekä lisäksi vanhemmille, sillä yksittäisen ihmisenkin (valmentaja, joukkueenjohtaja tai joku muu) tarkoituksellisesti tai epähuomiossa tekemät ohjeista poikkeavat yhteydenotot ymmärretään yleisesti seuran toimintatavaksi ja kuvaavat seuran vastuullisuutta.

Pelaajan omaehtoinen siirtyminen

Toiminnan lähtökohtana on varmistaa omia kykyjä ja toiveita vastaava toiminta, joka tukee parhaiten
pelaajan kokonaisvaltaista kehitystä. Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen pelaajan omaehtoista halua vaihtaa toiseen seuraan.
Yhteydenottojärjestys on seuraava:

1. Kehotamme pelaajaa informoimaan siirtohalusta välittömästi omaa valmentajaansa.

2. Ilmoitamme yhteydenotosta vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikölle tai jos sellaista ei ole nimetty, niin seuran/joukkueen yhteyshenkilölle.

3. Yhdessä pelaajan (hänen vanhempiensa) ja vanhan seuran edustajan kanssa pyrimme varmistamaan sen, että siirto edesauttaa pelaajan kehittymistä ja minimoimme siirron aiheuttamia ongelmia.

4. Vanha seura luovuttaa pelaajan aikaisempaan kehittymiseen liittyvän informaation (testitulokset, harjoitusmäärät, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.) uudelle seuralle sekä allekirjoittaa edustusoikeustodistuksen, kun pelaaja on hoitanut velvoitteensa vanhaan seuraan kuntoon (maksut yms.).

5. Epävarmoissa tilanteissa sovitaan siirron väliaikaisuudesta ja mahdollisuudesta palata takaisin vanhaan seuraan ilman vaatimuksia.

Siirto uuden seuran aloitteesta

Toiminnan lähtökohtana on varmistaa omia
kykyjä ja toiveita vastaava toiminta,
joka tukee parhaiten pelaajan kokonaisvaltaista
kehitystä. Halutessamme pelaajan siirtyvän edustamaan seuraamme, on yhteydenottojärjestys seuraava:

1. Uusi seura ottaa yhteyden vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikköön tai jos sellaista ei ole nimetty, niin seuran / joukkueen yhteyshenkilöön:
– pelaajan etu on aina käsittelyn pohjana
– ei suoraa yhteydenottoa pelaajaan/pelaajan vanhempiin
– valmennuspäällikkö/yhteyshenkilö on yhteydessä joukkueen valmentajaan ja pelaajan vanhempiin

2. Uuden joukkueen valmentajan yhteydenotto pelaajaan ja vanhempiin:
– mitä etua pelaaja saa siirrosta?
– uuden seuran ja joukkueen esittely sekä toimintatapojen selvittäminen
– mahdolliset siirtoon liittyvät riskit (esim. harjoitusmatkat pitenevät, peliaika saattaa olla vähäisempää kuin vanhassa joukkueessa…)

3. Uuden ja vanhan joukkueen valmentajien välinen keskustelu:
– mahdollisen paluun sopiminen vanhaan seuraan
– pelaajan kehittymiseen liittyvien informaatioiden vaihtaminen (testitulokset, harjoitusmäärät, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.)

4. Pelaajan velvoitteet vanhan seuran ja joukkueen osalta hoidettava kuntoon, esim. maksut ym. asiat.

5. Pelaajan ja uuden seuran vastuulla on edustusoikeuden muutoksen rekisteröinti uuteen seuraan Suomen Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti. Mahdollinen poikkeuslupamenettely (kaksoisedustuslupa) edustusoikeuden rekisteröinnin jälkeen.

6. Uuden seuran vastuu uudesta pelaajasta:
– uuden pelaajan vastaanotto (tutustuttaminen)

7. Vanha seura hyväksyy siirron ja kohtelee vanhaa pelaajaansa kannustavasti myös jatkossa.

Koko joukkueen siirtyminen seurasta toiseen

1. Seurajohdon väliset keskustelut ennen siirtymistä:
– käytännön järjestelyistä sopiminen,
– sarjapaikkaan liittyvien asioiden sopiminen.

2. Joukkueen pelaajien vanhempien keskustelu ja tiedottaminen:
– miten siirto vaikuttaa pelaajien matkustamiseen harjoituksiin ja opiskeluun?

3. Uuden seuran / joukkueen esittely vanhemmille ja pelaajille:
– toimintatapojen esittely (maksut jne.)
– pelaajien määrä siirron jälkeen ja kuinka se vaikuttaa peluuttamiseen joukkueessa (esim. kuinka monella joukkueella osallistutaan kilpailutoimintaan).

4. Uuden seuran vastuulla on edustusoikeuden muutosten rekisteröinti Suomen Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Nämä ohjeet on hyväksytty noudatettavaksi Nuoriso- ja kilpailuvaliokunnan kokouksessa 30.10.2008 ja niitä odotetaan noudatettavan hyväksymispäivän jälkeisissä edustusoikeuden muutostilanteissa.