JJK junioreiden organisaatiokuva ja perusajatus johtamisen tasoista ja vastuista

 

Seuran johto-organisaatio

Muutosten ja tulosten hallinta JJK:n organisaatiossa

 

Vastuualueittain tunnistetut ja kirjatut strategiset linjaukset tavoitteineen ja tekoineen sekä niihin kytketyt mittarit.

– Esimerkki toimintatavan soveltamisesta: Pelaajien nopeuskehityksen ennakoimaton mitattu tulos johtaa kestävyystestin toteuttamiseen, harjoitusten rytmin ja ottelumäärän ja pelirytmin tarkastamiseen sekä korjaustoimenpiteisiin (Elokuu 2015, JJK-xx -ikäluokka)

Muutosten_hallinta_JJK

 

Strategiasta käytäntöön – asiakirjojen toiminnallinen ja käytännöllinen hierarkia

Ohessa malli prosessikuvausten perusteisiin JJK:ssa.

Strategia_asiakirjoista

Suorituskyvyn arviointi

Ohessa malli suorituskyvyn tarkasteluun JJK:ssa.

Suorituskyvyn_arviointi_JJK