Tälle sivulle kootaan piirin ottelutapahtumia koskevaa ohjeistusta

Otteluohjelmat

Otteluohjelmat löytyvät täältä:
http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/tulospalvelu/jalkapallo-2016-piiri


Virheet otteluohjelmassa

Mikäli otteluohjelmissa on jotain ongelmia, niin lähettäkää asiasta sähköpostilla tietoa osoitteeseen kilpailu.keski-suomi@palloliitto.fi ja odotelkaa tämän jälkeen rauhassa vastausta tai pienemmän ongelman korjaamista suoraan otteluohjelmaan.
Ottelumuutokset

Mikäli otteluohjelmaa haluatte muuttaa, niin älkää laittako tästä sähköpostia piiriin – ottelumuutokset on sovittava kaikkien peli-iltaan osallistuvien joukkueiden kanssa ensin keskenään ja oltava yhteydessä kenttää hallinnoivaan tahoon (peruttava vanha ajankohta ja pyydettävä uutta ajankohtaa). Kun ottelumuutos on edellä mainittujen tahojen kanssa sovittu, niin sitten ilmoitus uudesta ajankohdasta osoitteeseen kilpailu.keski-suomi@palloliitto.fi.

Peli-iltasarjoissa joukkueiden keskenään sopimista ottelumuutoksista ei peritä ottelusiirtomaksua.

Ottelumuutokset päivittyvät viiveellä peli-iltasarjoissa ohjelmiin, mutta mikäli muutos on hoidettu ohjeen mukaisesti, niin pelit voitte pelata sopimananne ajankohtana joka tapauksessa. Näistä muutoksista ei lähetetä enää erikseen vahvistusta pelaaville joukkueille, vaan muutokset päivitetään sarjan otteluohjelmaan suoraan.

Mikäli yksittäinen joukkue on ilmoitettu useampaan kuin yhteen sarjaan mukaan ja joukkueen otteluita osuu samoille päiville eri sarjoissa, niin lähtökohta on se, että joukkueella on oltava riittävä määrä pelaajia, jotta pelaaminen samanaikaisesti kahden eri sarjan pelejä onnistuu. Mikäli tässä tapauksessa joukkue on halukas siirtämään otteluitaan, niin ottelumuutoksissa toimitaan ottelumuutosohjeistuksen mukaisesti.

Ohje ottelumuutoksiin löytyy täältä: http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/ottelusiirto_ohje.pdf

Huom! Taso –järjestelmässä otteluiden päällekkäisyystarkastusta ei valitettavasti olla saatu toimimaan vedenpitävästi. Mikäli jostakin syystä käy niin, että otteluita on aseteltu pelikentälle samanaikaisesti, niin otteluiden pelaamisessa marssijärjestys on seuraava: 1) kilpasarjat (vanhemmista ikäluokista alaspäin), 2) peli-iltasarjat (vanhemmista ikäluokista alaspäin). Jos ottelumuutoksia joudutaan tekemään piirin toimistolta suoraan, niin piiristä lähetetään sähköpostilla tieto muutoksista kaikille pelaaville joukkueille.
Ottelupöytäkirjan täyttäminen

Peli-iltasarjoissa ei tehdä enää käsin kirjoittamalla ottelupöytäkirjoja ja ottelupöytäkirjoja ei lähetetä postissa piirin toimistolle. Kaikki ottelupöytäkirjat täytetään taso –järjestelmään. Jokaisen sarjoissa mukana olevan joukkueen on tilattava itselleen JOUKKUEKOODI, jonka avulla joukkueenne pelaajalistan pääsee täyttämään. Tältä pelaajalistalta on poimittava aina jokaiseen sarjanne otteluun kokoonpanolista. Kun kokoonpanon olette ottelunne kohdalle Taso -järjestelmään täyttäneet, niin joukkueenne kokoonpanosta on oltava aina printattu paperiversio ottelussa pelinohjaajien/erotuomareiden käyttöön. Muistakaa myös lisätä joukkueenne tietoihin kaikki toimihenkilöt!

Joukkueiden on ehdottomasti tutustuttava Taso –järjestelmän käyttöohjeisiin huolellisesti – älkää jättäkö tätä tutustumis-/opetteluvaihetta viime tippaan.

Kotijoukkueen on ottelun jälkeen kirjauduttava Taso –järjestelmään ja ilmoitettava järjestelmään ottelun lopputulos! Mikäli ottelun kokoonpanolistaan tulee viime hetken muutoksia ja pelaajia on lisättävä kokoonpanoon, niin uudet nimet kirjoitetaan ensin käsin printattuun kokoonpanolistaan ja kyseiset uudet pelaajat on käytävä välittömästi pelien päätyttyä lisäämässä Taso –järjestelmässä ottelupöytäkirjaan.

Maalintekijöiden lisääminen ottelupöytäkirjaan ei peli-iltasarjoissa ole pakollista.

Taso –järjestelmän ohje löytyy täältä: http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/taso_opk_ohje_ks2016.pdf
Joukkueiden yhteystiedot

Joukkueiden yhteystiedot löytyvät sarjan otteluohjelmasta sarjataulukosta haluttua joukkueen nimeä klikkaamalla. Joukkuekoodilla pystyy yhteystietoja päivittämään kaudenkin aikana. Joukkueen oma seura vastaa siitä, että yksittäisen joukkueen yhteystiedot ovat ajan tasalla. Sen jälkeen, kun joukkue on itse tilannut Joukkuekoodin oman joukkueensa käyttöön, on tällä joukkuekoodilla mahdollisuus ylläpitää oman joukkueen yhteystietoja.

Yhteystietoihin on lisättävä jokaiselle joukkueelle vähintään yhdelle henkilölle sekä sähköpostiosoite että matkapuhelinnumero.
Joukkuekoodi

Jokaisella joukkueella on käytössä yksi (1) Joukkuekoodi, jota voi joukkueen taustahenkilöistä useampi kuitenkin käyttää. Joukkuekoodi tilataan osoitteestataso.palloliitto.fi siihen sähköpostiosoitteeseen, joka seuran toimesta on joukkueelle järjestelmään syötetty.

Tasolohkot

5v5 pelimuodolla pelattaviin sarjoihin, joihin ilmoittautui runsaasti joukkueita, kysyttiin joukkueilta etukäteen mielipidettä haluavatko pelata enemmän vai vähemmän harjoitelleiden lohkossa. Osassa ikäluokista näitä tasolohkoja muodostettiin kolme. Osaan ei kolmea lohkoa tehty, koska joukkueita ei kaikkiin tasoihin ollut tarjolla riittävästi.

Mikäli joukkueenne haluaa syksyn peli-iltasarjoihin vaihtaa tasolohkoa (tai sarjaa), niin siitä on ilmoitettava kirjallisesti tähän sähköpostiosoitteeseen 15.6.2016 mennessä.
Syksyn peli-iltasarjat / uudet joukkueet

Mikäli syksyn peli-iltasarjoihin on tulossa uusia joukkueita, niin viimeinen ilmoittautumispäivämäärä uusille joukkueille on 15.6.2016. Keväällä nyt julkaistavissa otteluohjelmissa mukana olevat joukkueet eivät ilmoittaudu enää erikseen syksyn peli-iltasarjoihin – joukkueet ovat sarjoissa mukana automaattisesti.

Vastuujoukkue / järjestäjäjoukkue

Tästä hetkestä eteenpäin otteluohjelmista löytyy myös kunkin peli-illan vastuujoukkueen nimi (joukkue, jonka vastuulla on järjestää kyseinen peli-ilta). Vastuujoukkueen nimi on aina neljän peli-iltaottelun ryhmän yläpuolella olevalla rivillä. Suositus on, että vastuujoukkue varmistelee kaikki ko. peli-iltaturnaukseen osallistuvat joukkueet läpi, niin joukkueille ei pääse ainakaan sattumaan unohduksia saapua paikalle otteluohjelmaan merkittynä ajankohtana.

Joukkueen puuttuminen peli-iltaturnauksesta / joukkueen poissaolo

Jokaisella joukkueella on vastuu osallistua otteluohjelmaan merkittyyn peli-iltaturnaukseen. Mikäli joukkue ei jostakin syystä pääse paikalle, niin joukkueen velvollisuutena on ilmoittaa asiasta viipymättä kaikille samaan peli-iltaturnaukseen osallistuville muille joukkueille. Mikäli poissaolo on äkillinen, niin jäljelle jäävät kolme (3) joukkuetta voivat pelata tästä huolimatta kukin kaksi (2) ottelua illan aikana siten, että vastuujoukkue pelaa aina ensimmäisessä ja kolmannessa ottelussa ja pitempimatkalaisin vierasjoukkueista pelaa ensimmäisessä ja toisessa ottelussa sekä toinen vierasjoukkueista pelaa toisessa ja kolmannessa ottelussa. Tästä aina sähköpostia tähän osoitteeseen heti pelien jälkeen, jos näin pääsee tapahtumaan. Peli-illoista poissaolosta on säädetty rikemaksu.
Pelinohjaajat / erotuomarit

Jokaisen peli-iltaan vastuujoukkueeksi merkityn joukkueen on vuorollaan järjestettävä omaan vastuupeli-iltaturnaukseensa kaikkiin otteluihin (4 ottelua) erotuomarit tai pelinohjaajat. Erotuomareiden yhteystietoja löytyy täältä: http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/erotuomaritoiminta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kyseiseltä listalta löytyvistä erotuomareista suurin osa on jo täystyöllistetty piirin kilpasarjojen otteluissa. Peli-iltaotteluita voivat tuomita E11-ikäluokassa ja nuoremmissa myös pelinohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt ja tiukan paikan tullen kokeneemmat jalkapallosääntöihin hyvin perehtyneet toimijat. Omasta seurasta kannattaa kysellä apua omien peli-iltaturnausten erotuomaritehtävien hoitamiseen. Piirin pelinohjaajakoulutuksesta lisätietoa täältä: http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/koulutus/erotuomarikoulutus/pelinohjaajakoulutus.

 

Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysluvat

Kaksoisedustuksella tai yli-ikäisyysluvalla pelaavat pelaajat saa kirjattua oman joukkueen kokoonpanotietoihin pelaajan omalla pallo-id –tunnuksella. Pelipassiasioissa (pelaajan pallo-id) kannattaa lähettää sähköpostia osoitteeseen ali.kangas-hynnila@palloliitto.fi. Tästä sähköpostiosoitteesta ei pelaajien pallo-id tunnuksia saa tilattua.
Kaksoisedustuksista lisätietoa täältä: http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/ohjeet-saannot-maaraykset/piirin-erillislupamaaraykset/kaksoisedustusluvat
Yli-ikäisyysluvista lisätietoa täältä: http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/ohjeet-saannot-maaraykset/piirin-erillislupamaaraykset/yli-ikaisyysluvat

 

Pelinohjaajien / erotuomareiden nimet

Jokaisen peli-iltaturnauksen vastuujoukkueen on pidettävä muistissa oman vastuupeli-iltansa kaikkien otteluiden pelinohjaajien / erotuomareiden nimet ja yhteystiedot. Ne tulee löytyä vastuujoukkueen yhteyshenkilöltä piiristä nimiä tarvittaessa kysyttäessä. Tällainen tilanne on esimerkiksi jokin ylilyönti ottelussa, josta tarvitaan lisäselvitystä – tällöin ottelun tuominneen henkilön nimi on saatava pikaisesti piiriin. Taso-järjestelmään ottelupöytäkirjoihin eivät joukkueet pysty pelinohjaajien / erotuomareiden nimiä suoraan kirjaamaan.

Piirin erillismääräykset

Piirin jalkapallosarjojen erillismääräyksistä löytyy runsaasti tärkeätä tietoa. Yksittäiset ottelut ovat ne, joista puhutaan kilpasarjoina. Piirin kilpailutoiminnan alle kuuluvia sarjoja ovat myöskin kaikki peli-iltasarjat. Erona on vain se, että yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa ratkaistaan piirin mestaruudet (pois lukien E11-pojat, jossa mestaria ei vielä ratkaista).
Piirin erillismääräykset löytyvät täältä: http://www.palloliitto.fi/keski-suomi/pelitoiminta/ohjeet-saannot-maaraykset

(MJ)