AIKAISEN PUUTTUMISEN MEKANISMIT

Turvallisuudella ja koskemattomuudella lapsi- ja nuorisourheilussa tarkoitetaan mm, että:

  • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
  • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Tässä perusohjeessa käytetään termiä epäasiallinen käyttäytyminen tätä kokonaisuutta koskien.

Huomiothan, että henkinen väkivalta – ikävät sanat ja ilmeet, loukkaaminen, henkilön sulkeminen yhteisöstä yms. – ovat valtavan vakavia asioita, joita ei missään nimessä tule sallia !

 

Kiusaaminen on lailla kiellettyä. Epäasiallista käyttäytymistä ei tarvitse sietää !

JJK:lla on suunnitelma ja tavat kiusaamisen ja epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi. Jokaisella meistä on velvollisuus osallistua kiusaamisen kitkemiseen. Kiusaamiseen on puututtava aina.

1. Keskustelut kiusaajan/loukkaajan ja kiusatun/loukatun kanssa

– Selvitä, mitä on tapahtunut.

– Keskustele asiasta kiusatun ja kiusaajan kanssa.

– Ole yhteydessä huoltajiin ja kerro, minkätapaisesta asiasta on keskusteltu.

– Kerro kiihkottomasti ja tuomitsematta vaikka pienetkin oikeaan käyttäytymiseen tähtäävät pelaajakeskustelut.

Asiallisella ja oikeudenmukaisella arkipäiväisellä keskustelulla pääosa tapauksista saadaan hoidettua kuntoon.

2. Kasvatuskeskustelut ja asiallisen käyttäytymisen sopimuskaavake otetaan tarvittaessa käyttöön

– Käydään tarvittaessa kasvatuskeskustelu eri osapuolten kanssa huoltajien läsnä ollessa.

– Tehdään tilanteen niin vaatiessa jopa kirjallinen sopimus, jossa kiusaaja sitoutetaan käyttäytymään kunnolla.

Edelleen tärkeintä on avoin ja oikeudenmukainen keskustelu ja asiallinen ja jatkuva oikeaan käyttäytymiseen kannustava yksilön kohtaaminen.

3. Kiusaamiskyselyt

Jokaisessa harjoituksessa ja pelitatapahtumassa sekä turnauksissa (vast)

– ”Miten harkat meni ?”

– ”Oliko kivaa ?”

– ” Kannustettiinko sinua epäonnistumisen jälkeen ?”

Vuosittaiseen seurakyselyyn on syytä vastata. Seurakyselyssä on kysymyksiä asiaan liittyen.

4. Muut kampanjat

Osallistetaan koko seuraväki tilanteen ja tarpeen mukaan kasvatuskeskusteluihin. Etsitään yhdessä oikea tapa tukea seuratoimijoitamme ja perheitä.

 

HUOMAATHAN, että em ohje koskee meitä kaikkia !

Epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi voi yhtä lailla joutua kuka tahansa meistä seuratyöntekijöistä ja tukijoukoistamme.

Noudatetaan siis oheista ajatusketjua arkisesti ja ymmärryksellä.

 

JALKAPALLOSSA ON OTTELUISSAKIN HYVÄ TOIMINTATAVAT. Noudatetaan siis samaa arkisesti:

– Erotuomari puhuttelee epäasialliseti ja sääntöjen vastaisesti käyttäytyvän pelaajan.

– Erotuomari antaa varoituksen sopimattomasti käyttäytymistä.

– Toisesta varoituksesta tai törkeän sopimattomasta käyttäytymisestä saa punaisen kortin ja pelikiellon.

Kiusattu pysyy kentällä. Kiusaaja poistetaan määräajaksi.

 

Loppuun:

– Joskus pelkkä hymykin auttaa kiusattua.

– Jos et itse uskalla mennä väliin, kun se tapahtuu, voit vaikka jälkikäteen mennä puhumaan, että huomasit tilanteen eikä se ole oikein.

 

Tällä periaaateohjeella ja toimintatapojemme avulla:

  • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
  • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
  • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Samat ohjeet koskevat kaikkea toimintaa eri tilanteissa – myös seuramme valmentajia ja vanhempia. Pidetään huoli teoistamme ja sanoistamme: epäasiallinen kielenkäyttö esim. turhan voimakkaa ilmaisut, väkivallalla uhkaaminen vaikkapa tuomaria tai muita toimijoita kohtaan ei ole sallittua.

Hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat mm. huomautus- ja varoitusmenettely.