Suomen Palloliitto käynnisti valmentajatuen seuroille osana uuden laatujärjestelmän pilottihanketta.

Valmentajatuen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten (10–17-vuotiaat) pelaajakehitystä seuroissa Palloliiton keväällä 2012 julkaistun valmennuslinjan mukaisesti. Valmentajatukea saavat seurat valittiin syksyllä 2012 seurojen laatujärjestelmän pilottihaun avulla. Kaksivuotiseen kehityshankkeeseen valittiin mukaan 20 seuraa.

Seurojen valmentajatuki on osa tavoitetta rakentaa jalkapalloseurojen laatujärjestelmä yhdessä pilottivaiheeseen valittavien seurojen kanssa. Uusi järjestelmä on jatkoa aiemmin käytössä olleille lasten ja nuorten sinettiseuratoiminnalle sekä seura-auditoinnille. Uusi laatujärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa, jolloin se avataan kaikille seuroille.

Kehityshankkeen tavoitteena on vahvistaa seurojen elinvoimaa tunnistamalla ja jakamalla seurojen hyviä käytäntöjä sekä toteuttamalla kohderyhmäkohtaista koulutusta erilaisten kumppanuuksien kautta.  Laatujärjestelmällä vahvistetaan seurojen urheilutoiminnan, hallinnon sekä markkinoinnin, myynnin ja sidosryhmien johtamista.

Laatujärjestelmä ja seuravalmentajatuki ovat suomalaisen jalkapallon toimintastrategiasta johdettuja pelaaja- ja seurakehityksen toimenpiteitä, jotka toteutetaan liiton ja piirien yhteistyöllä. Päätös lasten ja nuorten seuravalmentajatuen käynnistymisestä tehtiin Suomen Palloliiton liittovaltuuston kokouksessa marraskuussa 2011.

 

Laatujärjestelmähanketta kehitettiin edelleen valitsemalla 20 laatupilottiseurasta 12 talenttivalmennusseuraa keväällä 2014.

 

JJK on ilolla ja innolla mukana näissä SPL-projekteissa ja pyrkii edesauttamaan  alueellista kehitystyötä Keski-Suomessa. Teemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä kaikkien halukkaiden seurojen kanssa erityisesti pelaajakehitys huomioiden.