Talousohjesääntö

 

SEURAN ja JOUKKUEIDEN TALOUDENHOITOA

Talousohjesääntö (versio 3.0)

SEURAN ja JOUKKUEIDEN TALOUDENHOITOA

1) Joukkuebudjetti laaditaan vuosikellon mukaan alla liitteenä olevan laskentaohjelman mukaan:
– BUDJ_JOUKKUE_2018
Budjetti tarkastetaan joukkueenjohtajakokouksessa tai kentänlaitatapaamisessa ennen kunkin toimintavuoden alkua ja hallitus varmistaa kokouksessaan, että ne ovat seuran toimintalinjauksen mukaiset.
HUOLEHDITAAN YHDESSÄ ETTÄ KASSAVIRTA PYSYY POSITIIVISENA KOKO KAUDEN AJAN !!!

Laaditaan yhdessä myös perhekohtaisen seurannan mallit Joukkuebudjetin alasivulle.

2) Kuun vaihteessa tehtävät toimiston toimenpiteet joukkueiden talousasioiden helpottamiseksi:
– tiliotteiden tulostus
– tilitapahtumien tiliöinti ja kuittien/laskujen tarkastus (tilikartta)
– maksuseuranta menneeltä kuukaudelta lähetetään joukkueille tarkastettavaksi
Maksuseuranta-taulukko on jokaisen joukkueenjohtajan kuukausittainen työväline:
– Maksuseurannassa esitetään kulut joukkuekohtaisesti (harjoitusvuorot, valmentajapalkkiot, varustehankinta, muut kulut ja toimistomaksut.
Joukkueenjohtajan keskeinen tavoite kuukausittain on varmistaa perheiden maksut ja riittävällä ja oikeudenmukaisella tarkkuudella verrata ko. kokonaisuutta maksuseurantaan.

Joukkueiden maksut seuralle esitetään seurannassa ja otetaan sopimuksen mukaan (sovittu tasasumma kuukaudessa) joukkueiden tileiltä automaattisesti kunkin kuukauden 5. päivä (esim. tammikuun maksu siirretään tililtä tammikuun 5. päivä).
Arvioon perustuva ennakkoveloitus tasataan vähintään puolivuosittain – mahdollisesti kolmen kuukauden välein joukkueen poikien lukumäärää ja joukkueen toimintaa vastaavaksi.

3) Joukkueet varmistavat, että kunkin kuukauden tilitapahtumien tositteet toimitetaan toimistoon välittömästi seuraavan kuukauden alussa.
4) Toimisto huolehtii itse niiden laskujen maksamisesta, joissa laskutusosoite on JJK-toimisto (valtaosa). Joukkueenjohtajat tarkistavat ja hyväksyvät myös joukkueelle kohdennetut suoraan toimistolle tulevat laskut mahdollisuuksien mukaan jo ennen eräpäivää.

5) Tilejä seurataan yksityiskohtaisesti toimiston maksuseurantaan perustuen kuukausittain. Menot ja kulut tasataan tarvittaessa erillisen suunnitelman mukaan vähintään puolivuosittain (tässä sama tasausasia kuin minkä lisäsin tuonne ylle).

Seura hoitaa henkilöstöhallinnon asiat:
– Palkanmaksu kk 15 pv mennessä (Palkka.fi)
– Työnantajamaksut verottajalle

BUDJETTIPOHJA JA KASSAVIRTA OHESSA

 

Budj_Joukkue_Pohja_2018

 

Valmentajan / toimihenkilön kulukorvauslasku

 

Käytä oheista lomaketta kulukorvausten maksatuksen yhteydessä.

Merkiste tarkasti lähtö- ja tuloaika, kun matkalasku sisältää päivärahoja.

Hyväksytä kulukorvauslaksu joukkueenjohtajalla / vast.

Pidä huoli, että olemme yhdessä sopineet korvauksen suuruuden kutakin kautta koskien joukkueesi budjetissa.

JJKjun_Matkalaskupohja_2018

 

KUITIT

Kuitissa on oltava seuraavat tiedot:

Elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
Kuitin antamispäivä
Kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
Myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
Tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Huolehdithan joukkueenjohtajana / rahastonhoitajana, että em tietojen lisäksi joukkueidenne kuiteista, jotka joukkueenne kirjanpidon ja seurannan kautta siirtyvät SEURAN KIRJANPITOON, LÖYTYY SELKEÄ merkintä ja hyväksyntä esim joukkueen käyttöön ostetusta tarvikkeesta tai palvelusta. Skannattavaan kuittiin (vast) on helppo tehdä ko. merkinnät yhdessä joukkueen asianhoitajien kanssa.

Asianhoitaja = varmistaa, että summa on oikea ja palvelu kuitteineen on joukkueen meno.

Hyväksyjä = joukkueenjohtaja merkkaa puumerkit laskuun.

MAKSUA ei siis ole syytä suorittaa itsenäisesti ellei ko. asiat ole kunnossa.

Sari ei myöskään laskua maksa, ellei selite ole selkeä.