Joukkueenjohtajaopas

 

JOUKKUEENJOHTAJA – TOIMINNAN MAHDOLLISTAJA

 

Hienoa, että olet lähtenyt mukaan joukkueenjohtajaksi JJK:ssa. Seuramme tarvitsee joukkueen ja seuran toimintaa sitoutuvia toimijoita.

Kokoamme tässä oppaassa joukkueenjohtamisen perusasioita ja pyrimme edelleen auttamaan kaikissa arkisissa asioissa tarkalla ohjeistuksella seuramme nettisivuilla.

1                Joukkueen kokoonpano

JJK Junioreissa joukkueen muodostavat pelaajat ja joukkueen johtoryhmä. JJK joukkueen johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

  • Joukkueenjohtaja
  • Valmentajat
  • Rahastonhoitaja
  • Huoltajat

Joukkueen tapahtumissa johtoryhmä on yleensä tätä suppeampi. Tarvittaessa se voi olla myös suurempi, jolloin jojo täydentää johtoryhmää muista vanhemmista.

Vanhemmat kuuluvat joukkueen tukiryhmään. Vanhempien rooli joukkueen toiminnassa on siten oleellisen tärkeä. Vanhemmat eivät ainoastaan rahoita joukkuetta, vaan omalla aktiivisella osallistumisellaan mahdollistavat toiminnan. Kaikkien vanhempien talkoopanosta tarvitaan yhteisiin tehtäviin joissain muodoissa.

Joukkueen tukiryhmään voi kuulua myös muita mahdollisia tukijoita.

JJK-junioreiden hallituksen eräs tehtävä on valita jalkapallojoukkueille johtajat, huoltajat ja valmentajat sekä tehdä heidän kanssaan tarvittavat sopimukset. Tässä tehtävässä tarvitsemme teidän kaikkien apua ! Lupaamme myös tukea teitä parhaamme mukaan.

Joukkueiden kokoonpanon ajantasainen tieto ylläpidetään joukkueen nettisivulla toimiston avulla. Tämä toimintamalli antaa toimistolle parhaat mahdolliset tiedot seuran kaikkia käyttötarkoituksia ajatellen. Laitathan siis viestiä toiminnanjohtajalle, kun joukkueen kokoonpanossa tapahtuu muutoksia. Laitattehan ilmoittamisen yhteydessä PALAUTEKYSELYn pojille ja perheille. Varmistattehan viestissänne toimistolle, että kysely on lähtenyt perheelle.

Voit tutustua Palloliiton  oppaaseen linkistä JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS. Tässä JJK-oppaassa keskitytään JJK:n toimintamalleihin.

Huolehdithan omasta vakuutusturvastasi. Ohessa linkki TUPLATURVA -vakuutukseen, joka sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet Valon jäsenjärjestöt sekä niiden liittojen piirit, alueet ja jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Valo ja liikunnan aluejärjestöt.

2                Vuosisuunnittelu

Joukkueen johtoryhmän tärkein tehtävä on huolehtia pelaajista ja suunnitella joukkueelle mahdollisimman mukava ja joukkueen tavoitteen mahdollistava jalkapallovuosi.

 

JJK:ssa vuosisuunnitelmalla tarkoitetaan joukkueen kaiken toiminnan kokonaisuutta. Joukkueen vuosisuunnitelma sisältää joukkueen tavoitteet urheilijaksi kasvamisen kokonaisuuden näkökulmasta:

– tekninen, taktinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen.

Vuosisuunnitelman runko perustuu joukkueen tärkeimpiin tapahtumiin. Näitä ovat maajoukkue- ja aluejoukkuetapahtumat, SHA-tapahtumat, piirijoukkuetapahtumat sekä ikäluokkakohtaiset valtakunnalliset pääturnaukset sekä seuran ja joukkueiden omat turnaukset. Näitä tapahtumia täydentää muut hyväksi havaitut turnaukset ja harjoituspelit. Ohjeet vuosisuunnitelman rungon laatimiselle esitetään Joukkueenjohtajan tietopankissa. Harjoitustapahtumien tavoitemäärä esitellään JJK:n Valmennuslinjauksessa.

 

Vuosisuunnitelmaan liitetään em perustein joukkueen budjetti sekä ja joukkueen hyvinvoinnin ja organisoinnin kannalta muut tärkeät tapahtuma eli mm. vanhempaintapaamiset. Lisäksi vuosisuunnitelmassa varmistetaan vanhemmille tarkoitetun viestinnän pääkohdat. 

Vuosisuunnitelman pääkohdat esitellään TÄLLÄ SIVULLA.

 

3                Tiedottaminen

Joukkueen asioista tiedottamisen on hyvä perustua JJK:n Viestintäsuunnitelmaan. Sen mukaan JJK Juniorien viestinnän tavoitteena on jakaa säännöllisesti yhtenäistä tietoa jäsenistölle yhdenmukaisessa muodossa, varmistaa tiedon perillemeno ajankohtaisista asioista ja edistää yhteisöllisyyttä. Ikäluokittain pyritään huomioimaan erilaiset viestintätarpeet kodin, koulun ja urheilijaksi kasvamisen näkökulmasta. 

 

JJK:ssa viestintää ohjeistetaan myös SOME- ja Netti-käyttäytymiseen liittyen. Tavoitteenamme on, että joukkue- ja seuratoimintaa koskeva viestintä esitetään riittävällä tavalla seuran ja joukkueen nettisivuilla.

Käytännössä tarkoitamme tietopankkeja sekä joukkueen sivua, jonka avulla tapahtumista ja toiminnasta saa ajantasaisen tiedon.

Käyttäkää joukkueessa nimenhuutoa. Jokaiselle pelaajalle ja taustahenkilölle luodaan nimenhuutoon oma profiili, jonka avulla kirjaudutaan palveluun.

Joukkueen tapahtumista tiedottaminen tapahtuu palvelun kautta sekä artikkeleilla joukkueen sivulla. Jojot, valmentajat ja rahastonhoitaja tiedottavat joukkueen toiminnasta aina tarpeen mukaan, kun tiedotettavaa asiaa ilmaantuu. Toimisto laittaa artikkelit sivuille vielä tämänhetkisen toimintamallin mukaan. Viesti toiminnanjohtajalle riittää ja pian kaikkien JJK-joukkueiden sivusto on yhdenmukaisesti ja seuran viestinätlinjauksen mukaisesti näkyvissä. 

Tiedottamisen ja molemminpuolisen viestinnän kannalta jokainen joukkueen tapahtuma olkoon mukava vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa tarvittaessa murheet ratkotaan. Lisäksi vähintään kahdesti vuodessa järjestetään vanhempaintapaaminen, jossa käydään läpi mennyttä puolivuotisjaksoa ja suunnitellaan tulevaa. Pidättehän huolen, että toiminnanjohtaja ja tarvittava seuratyöntekijä tai hallituksen jäsen saa kutsun vanhempaintapaamiseen.

Pelinsääntökeskustelu vanhempaintapaamisessa on ohjeistettu piirin sivuilla. Näihin asioihin kannattaa todella paneutua.  Pääset tutustumaan PELISÄÄNTÖKESKUSTELUIHIN TÄSTÄ.

Seuran vuosittainen seurakysely on myös erittäin tärkeä tiedottamisen kanava. Sen merkitys kunkin joukkueen ja koko seuran kehittämiselle on varsin suuri.

4                JOUKKUEEN TALOUS

4.1          Kuukausimaksu

Joukkueen pelaajat maksavat pelaajakohtaisen kuukausimaksun, jonka suuruus on määritetty kuluvalle toimikaudelle. Kuukausimaksu maksetaan joka kuukauden viidenteen päivään mennessä joukkueen tilille. Jokaiselle pelaajalla on oma viitenumero, jota on käytettävä maksun yhteydessä. Jokainen joukkueentoimintaan sitoutunut perhe on velvollinen pitämään huolta maksupäivistä, sillä ne ovat oleellisia joukkueen toiminnan rahoittamisen kannalta.

Kuukausimaksulla katetaan joukkueen kulut, joita ovat mm. kenttävuokrat, valmentajapalkkiot, sarjojen ilmoittautumismaksut, peli- ja harjoitusmatkat ja muut toimintamenot (pallot, liivit yms.). Kuukausimaksu sisältää myös seuralle jäävän toimistomaksun, jolla ylläpidetään seuran toimintaresurssit. Tällä tarkoitetaan mm. henkilöstön palkkauskuluja, seuran tarjoamaa valmentajakoulutusta sekä mm. taito- ja kykykoulutapahtumia.

Varuste- ja peli-/turnausmatkakuluja sekä lisenssikulut on hyvä sisällyttää kuukausimaksuun joukkueen perustoiminnan verran.

Vaihtoehtoisesti vanhempaintapaamisessa tehtävällä päätöksellä ne voidaan maksaa erikseen tapauskohtaisesti.

Joukkueen kausibudjetista on hyvä tehdä hieman ylijäämäinen, jotta toiminnalla on hyvä taloudellinen perusta. Ylijäämä on helppo tasata loppukaudesta. Alijäämää on ikävä kuroa kiinni syksyllä.

Mikäli joukkueeseen tulee kesken kautta uusia pelaajia, on aivan perusteltua pyytää toimintaa mukaan tultaessa normaalin kuukausimaksun lisäksi laskelmiin perustuva erillinen ”kynnysraha”, jolla tarkoitetaan joukkueen talkoiden ja kk-maksujen poikakohtaista perusteltua, laskelmin osoitettavaa ylijäämää. Täten varmistetaan, että loppukauden ajan voidaan käyttää joukkueen kassaa yhdenvertaisesti kaikkien hyväksi.

Tarkka ohjeistus budjetoinnista ja seurannasta on Seuran talousohjesäännössä.

4.2          Sairastumisten/loukkaantumisten vaikutus kuukausimaksuun

Pitkäaikaisten sairastumis-/loukkaantumistapausten yhteydessä kuukausimaksun osalta pidetään yhden kuukauden omavastuusääntöä. Tällöin loukkaantumista seuraavalta täydeltä kuukaudelta kuukausimaksu maksetaan normaalisti, mutta tätä seuraavilta kuukausilta loukkaantunut pelaaja maksaa vain puolikkaan kuukausimaksun.

4.3          Toimihenkilöiden palkkiot

Valmentajille maksetaan seuran linjaama valmentajapalkkio. Apuvalmentajille maksetaan palkkio osallistumisen mukaan. Vastuulliselle joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle annetaan seuran linjaama palkkio. Taustaryhmäläiset saavat ilmaiseksi joukkueelle hankittavat asusteet.

Joukkueen turnauksiin, muille pelimatkoille ja leireille lähtevä taustaryhmä ei maksa kuljetustaan, ruokailuaan tai majoitustaan. Maksuvapautetun taustaryhmän koko on noin kymmenen pelaajan joukkueessa kaksi henkilöä ja noin 20 pelaajan joukkueessa kolme henkilöä. Jos taustaryhmä on tätä suurempi, tuki on yhtä suuri, mutta jojo jakaa tuen taustaryhmäläisten kesken harkintansa mukaan.

4.4          Talkootyöt

Talkootyöllä ansaitut rahat on käytettävä koko joukkueen toimintaan tasapuolisesti kaikkien pelaajien hyväksi. Joukkueenjohtaja pitää kirjaa osallistumisesta talkoisiin kuluvan kauden ajalta. Jos ilmenee poikkeavaa passiivisuutta, on syytä varmistaa, miten kaikki osallistuvat joukkueen talkootoimintaan. Talkoo-ohjeistus on seuramme sivuilla joukkueenjohtajan tietopankissa.

 

4.5          Kioskitoiminta

Järjestelyvastuullisissa piirisarjapeleissä ja itse järjestetyissä turnauksissa pidetään kioskia, jolla saadaan kerätyksi rahaa joukkueen toimintaan. Kioskin myynnissä toimivat poikien vanhemmat ja vanhemmat myös toimittavat myytäviä leivonnaisia ja juomaa kioskiin. Kioskitoiminnalla saadaan kerättyä huomattavia summia rahaa joukkueen toimintaan.

Kioskitoiminnan tuotot jaetaan tasaisesti joukkueen sisällä ja niillä rahoitetaan joukkueen perustoimintaa.

Kioskin järjestäminen mahdollisimman monessa ottelutapahtumassa olkoon JJK:ssa kunnia-asia. Aina kioskin tarjoilun ei tarvitse olla ”sen sataa sorttia”.

 

Kioskitoiminnan yhteydessä on mahdollista pitää erillistä käteiskassaa, josta on pidettävä erikseen tulo-ja menokirjaukset esim vihkolla kassalippaassa. Käteiskassan maksimimäärä olkoon noin 500€. Tämän ylimenevä tuotto on tilitettävä joukkueen tilille säännönmukaisesti. Kahvioiden (vast) tuotto on jokaisen tapahtuman jälkeen kiitos-viestinä raportoitava osallistujille.

 

4.6          Sponsoritulot

Sponsorituloja kannattaa kaikkien pyrkiä hankkimaan aktiivisesti. Saadut sponsoritulot jyvitetään koko joukkueen toimintaan. Joukkue voi asettaa tavoitteekseen hankkia pelaajakohtaisesti tietyn summan sponsorirahaa.

Yleisohjeena on, että sponsoritukea kannattaa kysellä aktiivisesti työnantajilta yms. tahoilta, jotka tukevat mielellään pienellä summalla junioriurheilua. Kannattaa suosia nettimainoksia, sillä niistä ei ole lisäkuluja. Painatuskulut ovat usein huomattavan suuria, joten jos myy mainoksen vaatteisiin, niin kannattaa sopia, että sponsori maksaa myös painokulut.

Joukkueenjohtajat allekirjoittavat sponsorointisopimukset joukkueen puolesta seuralle asiasta tiedotettuaan.

Seurakokonaisuuden markkinointi ja yhteistyö edustuksen kanssa on kuvattu hallitusten välisessä sopimuksessa.

 

5                VARUSTEET

Joukkue esiintyy aina yhtenäisissä varusteissa Joukkueen tapahtumissa.

Esimerkki joukkueen varusteista:

–          viininpunainen peliasu (paita, shortsit, sukat)

–          vaalea vieraspelipaita

–          verryttelypusero

–          huppari ja verryttelyhousut pelimatkoilla matka-asuna

–          talvitakki

–          pelikassi

–          pallo.

Kirkkaan sinistä alle – tummansinistä päälle !

Lisäksi on muita vapaaehtoisia yhteisesti hankittavia asusteita esim. sadeasu. Näiden hankinnoista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Valmentajien ja johtoryhmän varusteiden hankinta kuuluu joukkueen vastuulle ja ne on syytä sisällyttää joukkueen budjettiin. 

Seuran varusteasiat väreineen ja hankintaprosesseineen on kuvattu seuran tietopankissa.

6                TAPAHTUMAT

Joukkueen ja seuran toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että toimintamme on turvallista. Tapahtumia koskevat turvallisuusohjeet on esitetty Seuran turvallisuusohjeistuksessa. Tutustuthan myös Jyväskylän kaupungin laatimaan Vehka-hallin turvaohjeeseen sekä Killeri-hallin ohjeistukseen.

Kaikki joukkueen tapahtumat löytyvät nimenhuudosta tai muusta sovitusta palvelusta. Tapahtumiin ilmoittautuminen pitää tehdä säännöllisesti ja ajoissa nimenhuutopalvelun kautta.

Seuraathan myös seuran nettisivuja, joissa etusivun uutisissa kerrotaan seuraväelle suunnatuista tapahtumista.

6.1          Harjoitukset

Harjoitustapahtumiin pitää ilmoittautua nimenhuudon kautta viimeistään harjoitusta edeltävän päivän aikana. Näin ollen valmentajat tietävät, ketkä ovat tulossa harjoituksiin ja osaavat suunnitella/organisoida harjoituksen sen mukaisesti.

Pelaajien odotetaan osallistuvan säännöllisesti joukkueen tapahtumiin toimintatasosta riippumatta.

6.2          Taito- ja kykykoulut

Seuran järjestämien taito- ja kykykoulujen tavoitteet ja vuosisuunnitelmat sekä järjestämismallit on esitetty JJK:n Valmennuslinjauksessa. Taitokoulut ovat kaikille avoin tapahtuma. Kykykouluihin pelaajat kutsutaan. Molemmissa edellytetään vähintään samaa reipasta ja harjoitustapahtumaan keskittyvää osallistumista kuin joukkueen harjoituksissa. Toivottavaa on, että tulet näihin tapahtumiin erittäin valmiina näyttämään taitosi ja oppimaan lisää.

JJK:n talenttivalmennusharjoitukset ja toiminta esitellään seuran sivuilla

6.3          Pelitapahtumat

Pelitapahtumiin pitää ilmoittautua nimenhuudon kautta viimeistään pelipäivää edeltävän päivän aikana. Näin ollen valmentajat tietävät, ketkä ovat tulossa peliin ja osaavat suunnitella peluutuksen sen mukaisesti. Ennakkoon valmistellut pelikokoonpanot eri tason peleihin on syytä valmistella huolella ja tiedotta perheille. Asia on ohjeistettu JJK Valmennuslinjausessa

Ottelutapahtumiin liittyvät järjestelyt ja sarjailmoittautumisohjeet löytyvät joukkueenjohtajan tietopankista.

6.4          Turnaukset

Turnauksiin ilmoittautuminen on tehtävä erikseen määrättävän turnauskohtaisen ilmoittautumisajan kuluessa. Näin voidaan suunnitella ja hoitaa kyydit, majoitukset yms. turnausmatkan vaatimat järjestelyt, sekä jyvittää turnausmaksun osallistujien kesken. Ilmoittautuminen on sitova ja edellyttää syntyneiden kustannusten maksamisen myös osallistumisen peruuntuessa (sairaus- ja loukkaantumistapaukset katsotaan tapauskohtaisesti). Turnausmaksut (osallistuminen, majoitus, matkat, ruokailut) jaetaan osallistujien kesken.

Pelaajat ja johtoryhmä matkustavat ja majoittuvat yhtenä yhtenäisenä kokonaisuutena. Jojo organisoi peli- ja turnausmatkojen kokonaisuudet.

Joukkueenjohtaja maksaa korvaukset kyyditsijälle omilla autoilla tehtävistä peli- ja turnausmatkoista. Joukkueenjohtaja jakaa pelaajat ja taustaryhmän autokuntiin.

Kannustusjoukot matkaavat turnauspaikalle ja majoittuvat omatoimisesti. Tästäkin yleisperiaatteesta voi poiketa taustaryhmän tapauskohtaisella päätöksellä.

JJK:lla on lisäksi omia turnauksia. Niiden järjestämiseen liittyvää ohjeistusta on joukkueenjohtajan tietopankissa.[23]

6.5          Tauot

Joukkueen toiminnan tauot noudattavat pääsääntöisesti koululaisten loma-aikoja syysloman, joululoman ja hiihtoloman osalta. Taukojen aikana ei ole ohjattua treenausta. Mahdollisia olemassa olevia harjoitusvuoroja saa käyttää omatoimiseen treenaamiseen / pelailuun tilannekohtaisesti ohjeistettuna.

7                Joukkueen pelaajiston ja joukkueenjohdon tietojen ylläpito

Seuran pelaajiston kaikki perustiedot ylläpidetään perhekohtaisesti ovat oikeina ja ajan tasalla PELIPAIKASSA. Asia on tärkeä vakuutusturvan ja viestinnän takia. Seuralla on täten mahdollisuus esim yllättävässä häiriötilanteessa olla yhteydessä suoraan perheisiin, kun puhelinnumerokin on ajan tasalla.
Seura käyttää yhdessä joukkueenjohdon kanssa samaa pelaajatietoluetteloa siten, että tarvittavat täydennykset (allegiat tms…) ovat toki vain jojon ja tarvitsijoiden tiedossa, mutta runko on sama ja yhteinen.
Joukkueen toimihenkilöt huolehtivat myös itse nyt PELIPAIKASSA, että heidät on rekisteröity JJK-toimihenkilöksi.
PELIPAIKKAan tarvitaan kaikkien pelaajien tiedot seuraavasti: Nimi, henkilötunnus kokonaisuudessaan, syntymäkaupunki, kotiosoite, huoltajan puhelinnumero ja sähköposti.

 

8                Lopuksi

Toivottavasti tästä oppaasta ja sitä täydentävistä tarkennuksista oli sinulle hyötyä !

Kerrothan, miten voimme selkeyttää tai täydentää ohjeistusta.

Valmistelemme juuri tarkkaa vuosiallakkaa, jonka tarkoitus on olla toimintasi tukena. Runko sille löytyy toimiston sivulta. Sivulla löytyy myös kuvaukset seuratyöntekijöimme vastuualueista.

Jos haluat olla yhteyksissä hallituksen jäseniin, niin heidän tiedot ja osaamis-/vastuualueensa löytyy hallituksen sivulta.

 

Lisäyset punaisella: Valmentajan varusteet (29.4.2015, tjs), sivuston ylläpito ja OP-kortteliliiga -talkoo (27.5.2015, tjs)


 

PELAAJAKEHITYS-näkökulma: kauden rakenne ja viestinnän VUOSIKELLO: liitetään osaksi vuosisuunnitelmaa / vuosikalenteria

– Joulukuussa ennen taukoa on tarjottava tulevaisuus jalkapalloilijana kevään harjoitteluun ja peleihin. Seuraavan kesän runkosuunnitelma ja joukkueiden kokoamisen päätöksentekopisteet keväälle on kerrottava. Lyhyesti tiedotetaan lisäksi seuraavan vuoden joukkueista ja kausirakenteesta.
– Maalis-huhtikuussa kerrotaan pääsäännöt kesän turnauskokoonpanosta kesän ja muistutetaan mahdollisuudesta valita harrastukselleen sopiva taso (reippaasti harjoittelemalla edustukseen – motivaation mukaan eri kokoonpanoihin)
– Ennen kesälomaa: elokuun peli-ja harjoituskokoonpanot ja avointen harjoitusten ja joukkueen täydentämisen mallit tiedotetaan. Jälleen: tulevaisuus jalkapalloilijana taattava.
– Ennen lokakuun avoimia harkkoja keerotaan peruskuviot seuraavan talven ja jopa kesän joukkueista.

Edellyttää: poikien ja perheiden tahtotilan ymmärrystä. Aikaa tilanteen ymmärrykselle ja pohdinnoille.
Väline seuranäkökulmasta: pelaajaseuranta uudella lomakkeellamme ja keskustelut poikien kanssa.
Tapa varmistaa viestintä ja turvallisuus: Joukkueenjohtajatapaamiset

 

HUOMIOI VIELÄ !

 

ENNEN VIRALLISTEN OTTELUJEN ALKUA HUOMIOITAVA:

http://www.palloliitto.fi/palloliitto/seurapalvelut/palloverkko/todistus-vakuutuksesta

http://www.palloliitto.fi/palloliitto/palloverkko/ohjeita-seurakayttajalle

 

Tiedotettavaa uutta: vapaaehtoistoimijoiden vakuutus
Perusteet:
http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/vakuutukset/tuplaturva/
ja vakuutus
http://slu-fi-bin.directo.fi/@Bin/4307c0fb5d0b9e7e61d4857ad303843f/1379470620/application/pdf/4441082/Tuplaturva_2013_esite.pdf