VALMENNUSPÄÄLLIKÖN ASIAT !

 

JJK:n strategia määrittää urheilutoimen keskeiset tavoitteet seuraavasti:

Urheilutoiminnan tärkein ohjaava kokonaisuus on SPL:n Valmennuslinjaus sekä siihen liittyvät laatukriteerit. JJK:n tärkein urheilutoimintaa ohjaava asiakirja on JJK:n Valmennuslinjaus.

JJK:n valmennuslinjaus käsittää seuraavat osakokonaisuudet:

1) Tapa valmentaa, 2) JJK:n pelitapa ja 3) Kokonaisvaltainen pelaajakehitys.

JJK:n valmennus on organisoitu seuraavasti tavoitteen saavuttamiseksi:

valmennusorganisaatio_jjk_2017

 

JJK:n valmentajakoulutus tähtää tavoitteeseen seuraavilla kokonaisuuksilla

(Versio 2: Kenttäkoulutukset tarkennettu)

 Valmentajakoulutus_JJK_2016

Käytännössä varmistamme tavoitteen saavuttamisen perusteet VALMENTAJAKERHOn tapaamisilla

Sisältää teoriaopetusta ja käytännön opastusta. Tarkoituksena kehittää JJK – valmentajia yhteistä valmennuslinjaa korostaen.

1) JJK:n  yhteisen valmennustavan kehittäminen tehokkaan oppimisympäristön luomiseksi. Tässä huomioidaan mm.

Motivaatioilmasto – mahdollista pelaajan kehittyminen.

Opetustyyli – oivaltavasta peliharjoittelusta (luova pelaaja) kohti täsmällistä pelitapaa ja yhteistä tilanneratkaisuja (turvalliset raiteet ja soveltaminen).

Pelaajakeskeisyys – yhteinen henkilökohtainen tavoitteenasettelu ja sitoutuminnen toisiemme tukemiseen.

2) Yhteisen JJK- pelitavan kehittäminen

Aktiivinen, rohkea, monipuolinen kahden suunnan pelaaminen.

Noudata pelikirjoja (5vs5, 8vs8 ja 11vs11) – anna turvallisuus ratkaisuihin ja kannusta samalla luovuuteen.

Rakenna oppiminen pelien kautta oivallukseen ja perusta oppi opitun päälle.

3) Kokonaisvaltainen yksilön pitkäjänteinen kehittäminen ikäkausikohtaiset painopisteet huomioiden

Psyykkiset, fyysiset, tekniset, taktiset ja sosiaaliset herkkyyskaudet

Harjoittelun rytmitys vuosi- ja viikkotasolla – jopa päivätasolla.

Valmentajakoulutuksen järjestelyt:

Luokkahuoneessa tapahtuvaa teoriaopetusta järjestetään noin 8 kertaa vuodessa syksyä ja kevättä painottaen. Luokkahuoneopetuksen sisältövalintojen tavoitteena on sitoa se kenttäkoulutuksiin, jolloin teoria ja käytännön koulutus kulkevat käsi kädessä. Teoriaopetuksen lisäksi luokkahuoneessa käsitellään seuran tapaa toimia (seuran linjaukset).

Käytännön kenttäkoulutusta järjestetään kahdella tasolla seuran valmennuslinjan ikäluokkakohtaiset huomioiden: 1) yhteisesti 2-3 ikäluokalle kerrallaan 2) yhden joukkueen valmennuksen tutorointi , valvominen ja arviointi.

  1. Useammalle joukkueelle suunnatun koulutuksen tarkoituksena on seuravalmentajan johdolla esitellä ikäluokittain. Näiden tapahtumien toteuttamisesta vastaa seuran valmennus.
  2. Yhdessä joukkueessa vierailun tarkoituksena on seurata valmennuslinjaan pohjautuen valmennuksen toteutumista. Valmentajia autetaan käytännön toteutuksessa, heidän toimintaansa valvotaan (esimerkiksi valmennuslinjan noudattaminen) ja edistymistä arvioidaan.

 

 

Pelaajakehityksen  hallinta JJK:n organisaatiossa kuvaa, miten yksilökehitys ja joukkuetoiminta yhdistetään:

Valmennuslinjausten mukaisten kehityskohteiden seurantamallit sekä päätösten valmistelun periatteet yksilö- ja joukkuetasolla.

Pelaajaseuranta_JJK

MAALIVAHTIVALMENNUKSEN PERUSJÄRJESTELYT:

Ohessa talven 2015-2016 mv-valmennuksen vastuun- ja tehtävänjako:

Maalivahtivalmennus_JJK

BIOLOGISEN KASVUN PERUSASIAT TIIVISTETTYNÄ – seurataan yhdessä pelaajiemme kasvua ja valmiutta

Vaihe 1 (0-6 v)

Todella nopea kasvu

Seuraa seisomapituutta ja painoa ”vuosittain”

Vaihe 2 (6 v- kasvupyrähdyksen alku)

Tasainen kasvu

Mittaa seisomapituus ja paino noin 3kk välein

Vaihe 3 (nopea kasvupyrähdys)

Nopea kasvu, kunnes kasvun huippu PHV saavutetaan

Mittaa seisomapituus, pituus istuen ja käsien väli 3kk välein

Vaihe 4 (PHV- pituuskasvun hidastuminen)

Kasvun hidastuminen

Mittaa seisomapituus, pituus istuen ja käsien väli 3kk välein

Vaihe 5 (Pituuskasvun hidastuminen- pysähtyminen)

Mittaa seisomapituus ”vuosittain”

Vaihe 6 (Kasvun pysähtyminen)

Mittaa seisomapituus ”vuosittain”.

RAVINTOASIOIDEN PERUSAIKATAULU

Yhden harjoituksen päivä

7.00 Aamiainen

11.00 Runsas lounas

14.30 Välipala

17.00-19.00 Treenit

19.00 Välitön välipala heti treenin jälkeen

20.00 Runsas päivällinen

21.30 Iltapala

Kahden harjoituksen päivä

Aamuharjoitus ja aikainen iltaharjoitus:

klo 8.00 Aamiainen

klo 9.00 Harjoitus

klo 10.30 Välipala heti harjoituksen jälkeen

klo 12.00 Lounas

klo 15.00 Välipala

klo 16.00 Harjoitus

klo 18.30 Välipala heti harjoituksen jälkeen

klo 19.30 Päivällinen

klo 21.00 Iltapala

Syöminen ja juominen pelipäivänä

Kiinnitä erityishuomiota ravintoon 24h ennen peliä!

Ennen pelin alkua mahalaukku tyhjänä ja verensokeri VÄHÄN koholla.

Ruoan sulattelu voi kestää pelipäivänä hieman pidempään (jännitys).

Liha (proteiini) ja rasva imeytyvät hitaasti, samoin täysjyvä(kuidut).

Vältä suuria sokerimääriä erityisesti 1-1,5h ennen peliä.

Juo nestettä hieman runsaammin, mutta tasaisesti pitkin pelipäivää (5% sokeriliuosà 20-30kcal/100ml).

Myös puoliajalla sama 5% sokeriliuos !

Opettele itselle sopiva tapa !

JJK junioreiden ja JJK JKL:n valmentajien valintaprosessista joukkueisiin on sovittu seuraavaa:

– Kilpailullisuuden priorisoitu vaatimus ja valmentajan sitoutuminen sen edellyttämiin toimintamalleihin ohjaa joukkuekohtaisesti valmentajien valinnat karkeasti seuraavan järjestyksen mukaisiksi:

1) JJK JKL A- ja B-nuorten joukkueet

2) JJK jun C-15 –ikäluokan joukkueet

3) muut joukkueet.

– Valmentajat valitaan halukkuuden ja soveltuvuuden perusteella yhdessä JJK JKL:n erikseen nimettävän valmennuksen koordinoijan  ja JJK jun valmennuspäällikön kesken. Edustusjoukkueen päävalmentajan määrittämät kriteerit ohjaavat JJK JKL-valmentajien valintaa ja JJK jun valmennuspäällikön samassa linjassa pohditut kriteerit ohjaavat JJK jun –joukkueiden valmentajien valintaa.

JJK jun –joukkueissa joukkueiden omat taustahenkilöt – isävalmentajat – ovat arvokas resurssi, joita ilman seuran valmennuskokonaisuutta ei millään voida järjestää.

Seuran toiminnassa mukana olevat muut talkoovalmentajat ovat toinen keskeinen voimavara, joiden halukkuus ja soveltuvuus pyritään huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla joukkueiden valmentajia nimettäessä.

Seuran päätoimiset valmentajat joko tukevat ikäluokkia tai vastaavat valmennuksesta tarpeen mukaan JJK jun valmennuspäällikön päätöksen mukaisesti.

Valmentajavalintojen aikataulu vuosittain pyritään ajoittamaan mahdollisimman aikaiseen syksyyn.

Koska

1) kyseessä on iso usean joukkueen ja valmennusteamin kokonaisuus sekä

2) toiminnassamme on vaatimus hurjastakin sitoutumisesta,

emme voi edellyttää valmentajien päätöstä seuraavaan kauteen sitoutumisesta elokuun aikana – vaikka sitä toivommekin ja siihen kannustammekin.

Nämä molemmat faktat huomioiden prosessi kestää hetken ja toivomme pystyvämme hoitamaan sen mahdollisimman ajoissa kaikkien mielipiteet ja toiveet huomioiden. Monivuotiset sitoutumiset ovat tavoitteenamme ja siihen pyrimme mm. valmennuksen koulutus- ja tukijärjestelyillä.