Tervetuloa mukaan !

 

Seuran vuosikokouksesta ke 8.3. klo 18 alkaen, Keslin/piirin tiloissa Onkapannu.

 

Sääntömääräiset asiat:

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään yhdistyksen aloitteet ja esitykset järjestöille ja yhteisöille;
8) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.