Kevään 2015 aikana on piirien kilpailu-ja nuorisopäälliköiden tilaisuuksissa ja liiton pelaajakehitys- ja seuravaliokunnissa käsitelty laaja-alaisesti ja perusteellisesti lasten ja nuorten kilpailutoimintaa. Kehitystarpeita ja hyviä toimintamalleja on noussut esiin. Osa muutoksista vaatii pidempää työstöprosessia (esim. 12-15-vuotiaiden kilpailutoiminnan uudistus) ja osa kehitettävistä asioista voidaan ottaa käyttöön jo vuodelle 2016.  

Sopivammat kenttäkoot ja tehokkaampi peliajan käyttö

Palloliiton liittohallitus päätti kokouksessaan 16.6. uudet pelimuodot ja peliajan tehokkaampaa käyttöä tukevan viiden pallon käyttämisen lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa kaudesta 2016 alkaen.  8v8 pelimuoto korvaa 7v7 ja 9v9 pelimuodot.
Pelimuodot 2016 ja kenttäkoot ovat seuraavat: 

– F6 ja nuoremmat 4v4 (kenttäkoko 30×20)

– F7-F9, 5v5 (kenttäkoko 30×40)

– E10-D12, 8v8 (kenttäkoko 68×52,5)   UUSI!

– toimivin kenttäkoko on noin 63m x 45m

– D13-, 11v11 ylin taso ja 8v8 II ja III taso.

– toimivin kenttäkoko on noin 100m x 63m

C14 –ikäluokasta alkaen pelataan 11v11 ja rinnalla pienempiä 8v8 ja 5v5 sekä futsalin pelimuotoja erilaisissa kilpailuissa.

– Kenttäkokoa voi pienentää tarpeen mukaan 15%

 

Perusteluja pelimuotojen muutokselle
9v9-pelimuoto tuottaa hankaluuksia etenkin kentän koon suhteen. Pelejä pelataan liian usein liian pienillä kentillä ja se aiheuttaa hankaluuksia pelin tasossa. Lisäksi yksi 9v9 peli vie usein kokonaisen kentän. 8v8 pelejä saa useimmille kentille 2 samaan aikaan ja kenttien väliin tilan verryttelylle tai joukkuetta johtaville toimijoille.
8v8-pelimuodosta on hyviä kokemuksia ja tutkittua tietoa esimerkiksi Belgiasta ja Pohjoismaista Tanskasta. Tanskalaiset ovat myös tutkineet mittavalla tutkimuksella eri pelimuotoja laadullisesti ja määrällisesti ja päätyneet ottamaan 8v8 pelimuodon laajasti käyttöön. Olemme hyödyntäneet Tanskan liiton tutkimusta. Myös seurojen järjestämistä turnauksista on hyviä kokemuksia 8v8 pelimuodosta.

8v8 pelimuodon perustelut: 

– optimaalinen suhde pelaajia kenttäkokoon – pelaajilla on sopiva paine yllä

– monipuolinen syöttöpeli ja pelaaminen kentän syvyyssuunnassa on luontevaa

– maalintekotilanteita ja luonnollisia 1v1 tai 2v1 tilanteita tulee 9v9 peliä enemmän

– peli on lähempänä myöhemmin pelattavan 11v11 pelin vaatimuksia, kuin 9v9

– peliä voidaan pelata ½ kentällä, jolloin nykyiset olosuhteet tulevat tehokkaammin hyötykäyttöön

 

vrt. 9v9

– paljon syöttöjä, mutta liikaa poikittaissuunnassa

– paljon epäonnistuneita syöttöjä syvyyssuunnassa

– kenttä on usein liian leveä, keskitykset epänormaaleja

 

vrt. 7v7

– pelataan usein liian suurella kentällä (1/2 kenttä), jolloin pelistä tulee juoksupeli

 

Optimaalisessa pelimuodossa pelaajille tulee luonnollisia 1v1 ja 2v1 tilanteita, runsaasti erilaisia maalintekotilanteita ja sopivaa prässiä, kun hän vastaanottaa palloa, kuljettaa tai hakee syöttövaihtoehtoja.
Kenttäkoot erilaisissa turnauksissa ja peleissä ovat tärkeitä asioita huomioitavaksi. Sopivat kenttäkoot eri pelimuotoihin mahdollistavat sopivat pelaajien väliset etäisyydet ja sitä kautta tukevat pelaajien kehitystä pelin havainnoijina sekä tilanteiden ratkaisijoina. Kaikissa paikoissa tulee pyrkiä suositeltuihin kenttäkokoihin.
5 pallon käyttö 
Peliajan tehokkaamman käytön vuoksi kaikissa peleissä tulee olla 5 palloa käytössä (nykyisin 3 palloa Kaveri- ja Tulevaisuusmaailmassa) kaudesta 2016 ja käytäntöä suositellaan heti käyttöön.