Joukkue

Brandt Kasmir
Duka Michael
Eklund Aki
Haapamäki Lauri
Hämäläinen Aleksi H
Hämäläinen Arttu
Hiekka Tomas H
Holmalahti Noel
Honko Ruben
Järvenpää Otso
Kääriäinen Ville
Kanerva Jaakko
Kangasmetsä Miska
Kim Seoyu
Kokkonen Eevertti
Kotilainen Luca
Laakso Jonatan
Lahtinen Arttu
Laurinmaa Max
Leppänen Niklas
Liimatainen Karlo
Liljeström Luukas
Lundell Miska L
Mahlamäki Miika
Malmberg Oliver
Manninen Aatos
Martiskainen Aatu
Medjadji Amin
Nyberg Miikka
Nzoba Bukasa
Pasoja Joel
Patrikainen Frans
Pätynen Leevi
Piispanen Eetu
Pirinen Paavo
Rantamäki Timi
Rastas Kalle
Rönkä Santtu
Rutanen Lauri
Saltevo Veeti
Savolainen Lauri
Savón Joonas
Sumanen Otto
Tuomala Harri
Vihanto Leevi
Virén Vilho
Ylönen Atte
Rantamäki Osku
Saarinen Elias

Toimihenkilöt