Alonen Oy
Antti K Oy
Hilja Line Oy
Herttala
Antti K Oy

Joukkue

Ala-Porkkunen Julius
Ala-Porkkunen Kasper
Asikainen Oliver
Ekman Noel
Haapakoski Voitto
Häkkinen Rasmus
Heikkilä Eetu
Helin Kaius
Holmberg Hugo
Hyyppä Taavi
Jääskeläinen Jooa
Juntunen Elia
Komaro Benjamin
Kontturi Joel
Laasala Nuutti
Lähitie Niklas
Laine Otso
Laine Ukko
Lankinen Justus
Mähönen Samu
Mattila Tomas
Merikanto Lioni
Moradi Aaron
Moradi Diako
Muilu Aati
Ollikainen Emil
Paju Oliver
Partanen Timi
Peränen Jere
Pernu Verneri
Pohjonen Reino
Polvi Aukusti
Rahmann Liam
Rautakorpi Atte
Rönkkö Jonni
Rottensteiner Tobias
Shablykov Danila
Sharoosein Daniel
Silvennoinen Matti
Valkonen Viti
Vänttinen Olavi
Viitanen Väinö
Virtanen Eemil
Yläjärvi Mikael

Toimihenkilöt