Joukkue

Arkko Aatu
Elola Eemeli
Hänninen Otto
Hautanen Jesse
Hintikka Samuli
Honkonen Matias
Kasakkamäki Eetu
Kumpulainen Valtteri
Lahti Mikael
Lahtinen Taito
Lehtonen Luka
Lindqvist Kaapo
Mäki Juuso
Manninen Roope
Nalli Antti
Nummela Eemeli
Porkka Perttu
Potila Olli
Pylkkänen Kasperi
Rutanen Paavo
Salmela Ohto
Selenius Eliel
Siekkinen Hack
Sipinen Okko
Soukka Lauri
Turpeinen Topi
Vallius Paavo
Virtanen Peetu
Nalli Ville
Wallenberg Jakob
2
Ailio Aaron
4
Siekkinen Joonas
5
Rekola Joonatan
7
Koskinen Aleksi
9
Jalkanen Vili
11
Rytkönen Sisu-Jussi
13
Huovinen Joel
15
Kautto Luka
21
Pitkänen Aksel
24
Korhonen Ville
25
Korsos Laszlo
29
Salminen Alvar
30
Teriö Jiiro
32
Varonen Jaakko
33
Saltevo Nuutti
35
Heiskanen Artturi
53
Pitkänen Heikki
54
Nygren Neo
57
Hassinen Hemmi
59
Kakko Lauri
60
Hietamäki Aapeli
63
Laiho Mika

Toimihenkilöt