Joukkue

Brandt Kasmir
Eklund Aki
Ettanen Elias
Halonen Hugo
Hämäläinen Arttu
Hirvonen Frans
Holmalahti Noel
Honko Ruben
Huttunen Otto
Huusko Alex
Järvenpää Otso
Kääriäinen Ville
Kananen Jerry
Kangasmetsä Miska
Kim Seoyu
Kvasnin Aleksei
Kyllönen Niki
Lahtinen Arttu
Lehtovuori Julius
Leivonen Arttu
Liljeström Luukas
Linna Eino
Lintula Lauri L
Malinen Jimi
Malmberg Oliver
Norontaus Aleks
Pasoja Joel
Patrikainen Frans
Pätynen Leevi
Pesola Jonne
Pesonen Aapo
Pulkkanen Juuso
Rantamäki Juha-Pekka
Rantamäki Timi
Rinne Akusti
Rutanen Lauri
Saltevo Veeti
Savón Joonas
Saxberg Jesse
Sumanen Otto
Tuomala Harri
Vaskonen Vilho
Viik Jesse
Ylönen Atte
Ranta-Nilkku Kalle
Rantamäki Osku
58
Tamminen Eemeli

Toimihenkilöt