Maksut JJK junioreissa

Joukkueiden budjetit laaditaan joukkueen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä vuosittain loka-marraskuussa. Lähtökohtaisesti toimintasuunitelmaan (ja budjettiin) ei tehdä muutoksia kauden aikan, muuta kuin perustelluista syistä ja seuran hyväksynnällä.

Toimistolla tulostetaan tiliotteet ja tiliöidään tilitapahtumat kuun vaihtuessa. Joukkueiden tulee huolehtia edellisen kuukauden tositteet tilitapahtumista heti kuun aluksi toimistolle.

Henkilöstöhallinnon asiat (palkat, työnantajavelvoitteet) hoidetaan toimistolla. Palkkoja ja kulukorvauksiamaksetaan kaksi kertaa kuukaudessa (15. ja viim. pv.)

Sääntöjemme mukainen toimintamaksu = seuramaksu, on jaettu 9 maksuerään. Seuran toimistopäällikkö siirtää toimistomaksut aina eräpäivinä joukkueiden tileiltä seuran päätilille eräpäivänä. Huomaathan, että poiketen aiemmasta joka kuukautisesta maksuaikataulusta, toimistomaksut kerätään nyt yhdeksässä erässä alla esitetyn mukaisesti.

 • Erä 1 kattaa kuukaudet 11–12/2018 (eräpäivä 5.11.2018)
 • Erä 2 kattaa kuukaudet 1/19(eräpäivä 5.12.2018)
 • Erä 3 kattaa kuukaudet 2-3/19(eräpäivä 5.2.2019)
 • Erä 4 kattaa kuukaudet 4/19(eräpäivä 5.3.2019)
 • Erä 5 kattaa kuukaudet 5-6/19(eräpäivä 5.4.2019)
 • Erä 6 kattaa kuukaudet 7/18(eräpäivä 5.5.2019)
 • Erä 7 kattaa kuukaudet 8/19(eräpäivä 5.6.2019)
 • Erä 8 kattaa kuukaudet 9/19(eräpäivä 5.9.2019)
 • Erä 9 kattaa kuukaudet 10/19(eräpäivä 5.10.2019)

Maksuaikataululla pyritään varmistamaan seuran maksuvalmius, jotta vältymme maksumyöhästymisistä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista sekä ylimääräiseltä työltä, jota kassanhallintaan muuten tuhlaantuu.

Perheiden vuotuisesta maksurasitteesta suuri osa ajoittuu kesäajalle, jolloin pelataan suurin osa kilpailukauden peli- ja turnaustapahtumista. Maksurasitetta tasoittaaksemme kesäajalle (heinä-elokuu) ei ole asetettu seuramaksujen eräpäiviä.

Seuramaksulla katetaan yhteisestä toiminnasta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja. JJK Junioreilla ei yleishyödyllisenä yhdistyksenä ole tarkoituksena, eikä saakaan olla, tuottaa toiminnallaan voittoa. Seuramaksut käytetään mm. seuraavien seuran palveluiden rahoittamiseen: yleinen neuvonta ja opastus, seuravalmennus (sovituilta osin), kotisivut / Jopox, vuokrakulut, taloushallinto ja muut hallintokulut, harjoitusvuorojen jako, koulutukset ja seuran tekniikkakilpailut.

Seuran tehtävä on ylläpitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen jalkapallojoukkueissa pelaavat pelaajat ovat yhdistyksen nuorisojäseniä. Nuorisojäsenten osalta emme toistaiseksi ole keränneet jäsenmaksua. Nuorisojäsenten lisäksi yhdistyksessämme on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Edellytämme, että kaikki joukkueissa toimivat toimihenkilöt kuten valmentajat, joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat liittyvät seuran jäseniksi. Jäsenmaksut tulee huomioida joukkueiden vuosibudjeteissa.

 • Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2019 on 30,00 euroa
 • Jäsenmaksujen eräpäivä on 5.1.2019
 • Yhdistyksen kannatusjäsenen jäsenmaksu kaudelle 2018-2019 on 100,00 euroa

Jäsenmaksun maksamalla saa sääntöjemme mukaisesti äänioikeuden maksua koskevaa vuotta seuraavalle kalenterivuodelle. Jäsenmaksutuotot käytetään seuran toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Harjoitusvuoromaksut veloitetaan joukkueilta käytön mukaan. Harjoitustuntimäärät perustuvat valmennuslinjaukseemme. Harjoitusvuoromaksuilla katetaan kaupungin tiloista maksettavat vuokrat sekä Killerihallille (Jyväskylän Golfhalli Oy) maksettavat vuokrat. Kaupungin tiloista maksettavat vuokrat tulevat sellaisenaan joukkueille ilman lisiä. Killerihallin harjoitusmaksuilla katetaan halliyhtiön toiminta sisältäen mm. hallinnon kulut, lainanlyhennykset ja hallin huolto- ja korjaustoimet. Harjoitusvuoromaksuilla ei pyritä keräämään voittoa halliyhtiölle, vaan mahdollistamaan harjoittelu hyvissä olosuhteissa ympärivuotisesti.


   
Lisää uutisia
JJK Juniorit ry
«  Lokakuu   »
Kategoriat