Juniorijalkapallo on liikunnan harrastamisen ja jalkapallotaitojen opiskelun lisäksi monipuolista kasvua tukevaa toimintaa ja parhaimmillaan täynnä elämyksiä. Meidän kaikkien lasten nuorten urheilussa mukana olevien tehtävänä on roolista riippumatta tukea lapsia ja nuoria harrastuksessaan ja ymmärtää vastuumme aikuisina roolimalleina ja esimerkkeinä.

Liittyminen JyPK-JJK:n joukkueisiin
Nuorimpien joukkueissa (6-8v) kaikille avoin tutustumisjakso järjestetään syksyllä uuden kauden alkaessa. Muissa joukkueissa ja kauden aikana tutustumiset sovitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti joukkueeseen liittyminen tapahtuu kauden alussa syksyllä, mutta myös kauden aikana seuraan voi olla seuraan yhteydessä ja kysyä joukkueiden mahdollisuuksista ottaa uusia pelaajia vastaan. 5v5 joukkueissa (6-9v.) otetaan lähtökohtaisesti vastaan kaikki halukkaat, mikäli joukkueessa on tilaa. Vanhempien pelaajien kohdalla tutustumisjakson toteutus sovitaan erikseen ikäluokkavastaavan kanssa ja sen jälkeen käydään yhdessä vanhempien kanssa keskustelu siitä miten pelaajan harrastaminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista järjestää. Tutustumisjaksot ovat pelaajalle maksuttomia.

Seuratoiminnasta
"Urheiluseuratoiminta on aatteellista yhdistystoimintaa, jossa jäsenistö järjestää toimintaa jäsenistölle". Käytännössä tämä tarkoittaa että JyPK-JJK juniorien toiminnan tavoitteena on edistää sääntöjensä mukaan lasten ja nuorten jalkapallotoimintaa ja terveellisiä elämäntapoja. Tämä tarkoittaa laadukkaan harrastamisen mahdollistamista mahdollisimman suurelle joukolle lapsia ja nuoria. JyPK-JJK junioreilla ei ole tavoitetta saavuttaa seurana menestystä kilpaurheilussa, mutta tarjoamme laadukkaan harrastusympäristön, jossa on mahdollista kehittyä jalkapalloilijana huipputasolle. Seuran toiminnasta vastaa seuran hallitus ja käytännön toteutuksesta huolehtivat seuran työntekijät ja suuri joukko vapaaehtoisia seuratoimijoita eri tehtävissä seurassa ja joukkueissa. Ilman vanhempien ja muiden vapaaehtoisten työpanosta seuratoiminta ei ole mahdollista.

Joukkueen jäsenenä toimiminen
Seuratoiminnassa mukana oleminen edellyttää sitoutumista seuran ja erityisesti oman joukkueen toimintaan ja tavoitteisiin. Tavoitteisiin sitoutuminen tarkoittaa perustasolla sitä että samalla lupaa osallistua joukkueen tapahtumiin. Mukana olevien pelaajien sitoutuneisuus on joukkueen toiminnan lähtökohta ja se mahdollistaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. JyPK-JJK Junioreissa on erilaisia joukkueita, jotka tarjoavat eri määriä toimintaa, mutta kaikissa sitoutuminen toimintaan tarkoittaa samaa. Joukkueet laativat yhdessä pelaajien kanssa joukkueen pelisäännöt ja vanhempien kanssa vanhempien pelisäännöt. Lasten kanssa kannattaa keskustella siitä millaiset ne ovat ja miksi joukkueella pitää olla yhteiset säännöt. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueelle johtoryhmän (joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt) kauden ensimmäisessä vanhempainkokouksessa. Joukkue ei voi toimia ilman vanhempien tukea.

Aloittaminen JyPK/JJK -joukkueessa
Mukaan liittymisen jälkeen joukkueen vastuuhenkilö lisää pelaajan joukkueen pelaajaluetteloon. Tässä yhteydessä pelaajalle, tai alaikäisen pelaajan ollessa kyseessä hänen vanhemmilleen, lähetetään sähköpostiin aktivointilinkki Jopox jäsenpalvelurekisteriin. Pelaaja ja huoltajat pääsevät tämän jälkeen tarkastelemaan joukkueen kalenteria ja ilmoittautumaan tapahtumiin sekä voivat itse päivittää ja hallinnoida omia yhteystietojaan sekä tarkastella laskujaan.

Joukkueiden sisäinen viestintä
Kalenteri: Joukkueet merkitsevät harjoitukset joukkueen kotisivun kalenteriin. Kalenteri on myös paikka, jota kautta joukkueen valmentajat ja toimihenkilöt saavat tiedon osallistujien määristä. Ilmoittautumalla helpotamme valmentajien suunnittelutyötä ja mahdollistamme laadukkaamman harjoituksen siihen osallistuville. Kalenterin kautta voidaan huolehtia muustakin joukkueen viestinnästä.
Muut viestintäkanavat:
Joukkueiden on mahdollista käyttää myös esim. whatsapp-ryhmää nopeasti muuttuvien tilanteiden tiedonjakoa varten. Pelaajan iästä riippuen ryhmä voi olla vain pelaajien vanhemmille, vain pelaajille tai sekä pelaajille että vanhemmille. Näissä ryhmissä on hyvä muistaa että ne sopivat erinomaisesti tiedottamiseen, mutta keskustelu joukkueen toiminnan sisällöistä yms. on hyvä järjestää muulla tavalla. Mahdollisten kysymysten ja toiveiden kanssa voi kääntyä joukkueenjohtajan puoleen.

Perustoiminnan maksut
JyPK-JJK juniorit ry on taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäinen rekisteröity yhdistys, Yhdistyksen varat, velat ja omaisuus ovat yhdistyksen hallituksen vastuulla.
Kaikki seuran joukkueet laativat joukkueen oman talousarvion seuraavan kauden toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä loka-marraskuussa. Talousarvion laatimisen yhteydessä määritellään joukkueen kuukausimaksu (= toimintamaksu + joukkuemaksu). Kuukausimaksulla katetaan joukkueen kulut, joita ovat mm. kenttävuokrat, valmentajapalkkiot, sarjojen ilmoittautumismaksut, peli- ja harjoitusmatkat ja muut toimintamenot (pallot, liivit yms.). Kuukausimaksu sisältää myös seuran toimintamaksun, jolla ylläpidetään seuran toimintaresurssit. Tällä tarkoitetaan mm. seuran henkilöstön palkkauskuluja, seuran tarjoamaa tukea valmentajille ja joukkueille sekä valmentajakoulutusta yms.

Varusteet
Joukkue esiintyy joukkueen tapahtumissa yhtenäisissä seuran mallistoon kuuluvissa varusteissa.
Esimerkki varustepaketista: peleihin: pelipaita, shortsit & sukat, + vieraspelipaita (käytetään E10 iästä lähtien), Harjoituksiin verryttelyasu tai pitkähihainen paita & verryttelyhousut, + harjoituspaita, matkoille huppari / T-paita, säältä suojaamaan talvitakki / sadetakki sekä yhtenäinen reppu / pelikassi.
Joukkueen vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja päättävät aloittavan joukkueen varusteratkaisut. Aloittavalle joukkueelle ei ole tarpeen hankkia koko pakettia kerralla heti ensimmäisenä vuonna.

Peluuttaminen ja vanhempien rooli peleissä
Olemme ylpeitä siitä että kuulumme seuraan. Harjoituksissa ja otteluissa teemme parhaamme ja pyrimme antamaan itsellemme ja joukkuetovereillemme mahdollisuuden onnistua.
Joukkueessa valmentajat huolehtivat siitä että kaikki joukkueissamme mukana olevat pääsevät myös pelaamaan. Lähtökohta peluuttamisessa on että jokaiselle saadaan mahdollisuus kehittyä ja kokea onnistumisen kokemuksia peleissä, siksi käytämme joukkueissa erilaisia peliryhmiä ja jaamme vanhemmissa ikäluokissa pelaajia tasojoukkueisiin. On tärkeää myös huomata että kaikissa peleissä ja harjoituksissa yksilöllä on mahdollisuus kehittyä pelaajana.
Otteluiden aikana vanhemmat eivät anna ohjeita kentälle. Ainoastaan valmennus huolehtii pelaajien ohjeistamisesta. Joukkueen ja pelaajien kannustaminen ja kehuminen pelien aikana on tietysti sallittua ja toivottavaakin. JyPK-JJK junioreissa haluamme olla hyvä esimerkki sekä pelaamisessa että vastustajan ja tuomarien kunnioittamisessa. Toivomme että myös pelaajiemme vanhemmat toimivat samoin.

Monipuolinen ja riittävä liikkuminen sekä motoristen taitojen omatoiminen kehittäminen
Riittävä harjoitusmäärä vaatii paljon muutakin liikuntaa kuin joukkueharjoitukset. Jo terveysliikuntasuositukset lähtevät siitä että lapsi liikkuu alle kouluikäisenä kolme tuntia päivä ja vielä murrosiässäkin vähintään 1 1/2 tuntia päivässä. Alakouluikäisille joukkueemme tarjoavat laadukasta joukkuetoimintaa enimmillään 8-10 tuntia viikossa, joten huipulle tavoitteleva pelaaja tarvitsee lisäksi vielä paljon lisää lajiharjoittelua ja liikkumista. JyPK-JJK-juniorien resepti terveeseen elämään ja mahdolliseen myöhemmin alkavan ammattimaisen ja tavoitteellisen urheilun perustan luomiseen on joukkueharjoittelu + ohjattu lisäharjoittelu + runsas muu pelaaminen ja liikunta omalla ajalla. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen harrastaminen on myös erinomaista oman toiminnan ohjauksen harjoittelua. Mitä kaikkea haluan tehdä? Milloin ehdin sen tekemään? Mikä on minulle tärkeää? Jokainen perhe ja ennen kaikkea lapsi voi sekoittaa näistä haluamansa sekoituksen oman makunsa mukaan.

Lepo ja ravinto
Ravinto ja riittävä lepo harjoitusten välillä on yhtä tärkeää kuin harjoittelu. Monipuolinen ja riittävä ravinto on urheilijan kehittymisen edellytys.
Oikea harjoittelun ja levon suhde on myös kehittymisen kannalta tärkeää. On hyvä muistaa että "kehitys tapahtuu levossa" Tämä tarkoittaa että harjoitusten välisenä palautumisaikana elimistö sopeutuu harjoitusärsykkeeseen ja harjoituksen kohteena ollut ominaisuus kehittyy. Kannattaa keskustella lasten kanssa siitä mikä on riittävä unen määrä ja kuinka paljon aikaa vietetään ruudun äärellä .

Kilpailullisuus ja tavoitteellisuus
Urheiluharrastukseen liittyy aina enemmän tai vähemmän tulokset ja tulosten vertailu. Kilpailullinen toiminta on parhaimmillaan motivoivaa ja hauskaa ja tarjoaa aivan uskomattomia elämyksiä. Huonoimmillaan harrastuksesta tulee taakka ja se saattaa aiheuttaa nuoressa pelaajassa tunteen, että en enää ikinä halua pelata jalkapalloa. Pahinta myrkkyä lapsen itsetunnolle ja kehitykselle sekä joukkueen yhteishengelle on pelaajan / joukkueen arvosteleminen, pettymyksen osoittaminen, väheksyminen, vertaileminen ja pakottaminen. Tällaisessa paineessa yksikään meistä ei yllä parhaimpaansa. Huolehditaan yhdessä että kaikilla on mahdollisuus nauttia harrastuksestaan.

Turvallisuus
JyPK-JJK juniorit haluaa olla turvallinen ja iloa tuottava harrastuspaikka kaikille. Huolehdimme että toiminta järjestetään asianmukaisissa olosuhteissa ja mahdolliset riskit huomioidaan ja minimoidaan. Odotamme myös toiminnassamme mukana olevilta aikuisilta kunnioittavaa ja asiallista käytöstä lapsia ja nuoria kohtaan. Toivomme, että ilmoitat joukkueen valmentajalle tai seuran toiminnanjohtajalle heti, jos kohtaat kiusaamista tai muuta epäasiallista käyttäytymistä seuramme järjestämän toiminnan parissa.
Ilmoita havaintosi epäasiallisesta toiminnasta: juniorit@jjk.fi. Käsittelemme viestisi luottamuksella. Viesti menee seuran toiminnanjohtajalle.

Lapsesi elää ja toteuttaa omia unelmiaan. Lapsen menestys tai menestymättömyys urheilussa ei kerro mitään siitä millainen olet vanhempana.