JJK juniorit järjestää toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa harrastaminen mahdollisimman monelle ja eri tarpeisiin
Harrastajille on tarjoamme kaksi polkua: Ikäkausijoukkueet ja ketun futistoiminta. Molemmilla poluilla toiminta ja sisällöt ovat seuran johtamia ja suunnittelemia ja valmentajat on koulutettu ja perehdytetty tehtäväänsä.
Ketun futistoiminnasta voi lukea lisää otsikon KETTUFUTIS alta
Ikäkausijoukkuetoiminnan sisältöjä on kuvattu alla. Joukkueiden omat sivut löytyvät otsikon: JOUKKUEET alta


JJK juniorien valmennuslinja rakentuu ajatukselle neljästä palkista eli ikävaiheesta, joilla on omat erityispiirteensä. Valmennuslinja ottaa nämä erityispiirteet huomioon kullekin palkille asetetun tavoitteen, valmentajaprofiilin ja harjoittelun sisältöjen kautta. Jokaisen vaiheen olennaiset teknis-taktiset, fyysiset ja henkiset sisällöt on koostettu ja valmentajien kayttöön ja niitä käydään yhdessä läpi jatkuvasti toiminnan suunnittelun ja seuran sisäisen valmentajakoulutuksen yhteydessä. Myös JJK:n yhteistyöseurat ovat mukana koulutuksissa.

Yleiskuvaus JJK junioreiden ikäkausijoukkueiden tavoitteista ja toiminnan sisällöistä eri vaiheissa:


Kilpailullisuus on olennainen osa urheiluharrastusta.
Kilpailullisuuden ilmenemistä JJK juniorien ikäkausijoukkueiden toiminnassa on avattu alla olevassa taulukossa.Jokaisessa vaiheessa JJK junioreiden joukkueiden tukena on seuran ammattilainen (ikäluokkavastaava), joka tukee ja kouluttaa valmentajia, osallistuu toiminnan suunnitteluun ja on mukana joukkueen toiminnassa viikottain myös kentällä.

JJK U6-U9 vaihe: video