Valmentajan toimintaohjeistus - pelaajien kohtaaminen ja turvallisuus
2.10.2019 15:49 Uutiset / Pääsivusto

JJK Juniorien turvallisuusohjeistus - Tutustu tästä

1. Lasten ja nuorten kunnioittava kohtaaminen

- Toimintaohje lasten kanssa toimiville
Seurassamme jokainen lasten ja nuorten kanssa toimiva aikuinen sitoutuu yhteisiin ohjeistuksiin, joiden keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen. Toimintaohjeistus JJK junioreissa lasten ja nuorten kanssa toimiville alla. Myös urheilevat lapset ja nuoret sitoutuvat joukkueissa laadittuihin yhteisiin sääntöihin, joiden luomiseen he saavat osallistua.

2. Kiusaaminen

- Joukkueiden pelisäännöt
Kaikkien joukkueiden pelisääntöjä laatiessa tulee huolehtia, että kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Pelisäännöt kannattaa kirjoittaa myönteiseksi, kuten ”otamme kaikki mukaan”, ”kannustamme kaikkia”, ”kohtelemme kaikkia kunnioittavasti”. Joukkueen jäsenet osallistuvat pelisääntöjen laatimiseen ja sitoutuvat niihin.

Aikuisten tulee aina puuttua kiusaamiseen välittömästi mikäli sellaista havaitsevat ja pyrittävä selvittämään kiusaamistilanteet osallisten kanssa yhteistyössä ( ohje: https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/ohje-valmentajalle-kiusaamiseen-puuttumiseen.pdf )


3. Fyysinen turvallisuus joukkueiden tapahtumissa.

Harjoitus- ja ottelutapahtumien turvallisuudesta vastaa joko joukkueenjohtaja, valmentaja tai erikseen sovittu muu joukkueen toimihenkilö. Turvallisuusvastuu siirtyy joukkueelle, kun pelaaja tuodaan joukkueen harjoitustapahtumaan ja valmentaja tai muu joukkueen toimihenkilö on vastaanottanut pelaajan (tervehtinyt tai muuten huomioinut). Harjoituksen päätyttyä joukkueen toimihenkilöiltä edellytetään, että kaikkien pelaajien kotimatka- ja noutojärjestelyt on riittävällä tavalla varmistettu ennen viimeisen joukkueen edustajan poistumista. Pääsääntöisesti aikuinen poistuu aina tapahtumasta viimeisenä.

Tapahtuman järjestäjät huolehtivat turvallisuudesta tapahtumien aikana. Osallistujat informoidaan paikkaan liittyvistä turvallisuus- ja muista säännöistä. (esim. lasten harjoituksessa mihin voi / mihin ei voi mennä yms. + joukkueen säännöt). Myös muut turvallisuuteen vaikuttava tekijät, kuten sää, liikenne tai

Toimintaohjeistus JJK junioreissa lasten ja nuorten kanssa toimiville.

1. Kunnioittava puhetyyli
Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen.
Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa.
Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa.
Ketään ei jätetä vaille huomiota.

2. Kunnioittava kurinpito
Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystason huomioiden. Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet, ja huonoa käyttäytymistä ilmetessä antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa.Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta.
Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kielletty.

3. Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty
Seksuaalista häirintää on esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset, kehon ja ulkonäön kommentointi, epäasiallisten viestien lähettämien, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaaliset puheet tai kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, epäasialliset seksuaaliset viestit, kuvat ja videot ja seksiä koskevat ehdotukset tai vaatimuksista.
Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.

4. Lapsilla ja nuorilla on oikeus koskemattomuuteen
Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan.
Jos nuoresta tai lapsesta kiinnipitäminen on välttämätöntä hänen toiveidensa vastaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseä tai muita on siitä kerrottava heti tilanteen päätyttyä seuran johdolle.

5. Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön
Valmentajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät käytä alkoholia tai muita päihteitä, eivätkä ole päihteiden vaikutuksen alaisena lasten tai nuorten läsnä ollessa. Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa alkoholia tai päihteitä urheilijoille tai kannusta heitä käyttämään päihteitä.

6. Ammatillisten rajojen noudattaminen - Valmentaja tai muu urheilijan tukijoukkoon kuuluva aikuinen ei…
…flirttaile alaikäisen urheilijan kanssa, vaikka urheilija pyrkisi flirttailemaan aikuisen kanssa. Jos alaikäinen urheilija ihastuu valmentajaan, on valmentajan pidettävä ammatillinen rooli, ja torjuttava nuoren lähestymisyritykset kunnioittavasti.
…utele urheilijan yksityiselämästä ellei ole huolissaan tämän turvallisuudesta. Tässä tapauksessa asiasta on ilmoitettava myös seuran johdolle.
…tarjoa kyytiä yksittäisille harrastajille ilman vanhempien lupaa.
…pyri jatkuvaan kanssakäymiseen urheilijan kanssa harrastuksen ulkopuolella tai siihen liittymättömissä asioissa esimerkiksi soittelemalla tai viestittelemällä.
…peseydy tai pukeudu urheilijoiden kanssa samassa tilassa samaan aikaan ellei se ole seurassa määritelty soveliaaksi. Julkisissa pukuhuoneissa lasten ja nuorten turvallisuus on kuitenkin taattava ja tiloja valvottava jos tarpeen.
…nuku samassa tilassa lasten ja nuorten kanssa yksin. Nukkumistilojen valvojana tulee aina olla vähintään kaksi aikuista.
…kutsu urheilijaa kotiinsa ellei muitakin urheilijoita tai valmentajia ole läsnä.
…järjestä kahdenkeskisiä harjoituksia. Harjoituksissa tulee olla vähintään kaksi urheilijaa läsnä tai muita paikalla olijoita.
…pidä matkoilla ollessaan kahdenkeskisiä tapaamisia kummankaan huoneessa, vaan aina julkisissa tiloissa.
…anna urheilijalle lahjoja tai rahaa.

Jokaisen aikuisen tehtävänä on valvoa, että kaikki noudattavat näitä ohjeita!

Mikäli havaitset epäasiallista käyttäytymistä ota yhteyttä seuran toiminnajohtajaan tai puheenjohtajaan.


   
Lisää uutisia
JJK Juniorit ry
«  Lokakuu   »
Kategoriat